Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią COVID-19 funkcjonowanie Bursy w nowym roku szkolnym przebiegać będzie zgodnie z obostrzeniami, procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Prosimy obligatoryjnie wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych o szczegółowe zapoznanie się ze zaktualizowanymi PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19 na terenie Bursy w Zielonej Górze dostępnymi na naszej stronie w zakładce COVID-19 https://bursa.zgora.pl/covid-19/ oraz z poniższymi informacjami.

Dyrektor Bursy 
mgr Dariusz Łado

Wykaz osób grupami

Poniżej znajduje się lista wraz z wykazem przydziału do grup oraz danymi kontaktowymi wychowawców. Na osoby przyjęte do Bursy czekamy w dniu zakwaterowania tj. 31.08.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku nie zgłoszenia się lub braku informacji o późniejszym przyjeździe, osoba zostaje skreślona z listy mieszkańców. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy się kontaktować drogą elektroniczną bezpośrednio ze swoim wychowawcą.
Alfabetyczny wykaz wychowanków grupami

Zasady obowiązujące w dniu kwaterowania

 • Do Bursy może przyjechać osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
 • Każdy wychowanek może wejść na teren budynku Bursy tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym zachowując zasady bezpieczeństwa – maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki, dezynfekcja rąk, własny długopis, dystans.
 • Przed wejściem każda osoba wchodząca będzie mieć mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. 
 • Kwaterowanie będzie prowadzone na dwa wejścia, oddzielnie grupy męskie i żeńskie. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją –Zasady zakwaterowania i lokalizacja
 • Kwaterowanie odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 roku w godzinach:
  – dla osób rozpoczynających pobyt w godzinach 14:00 – 17:30,
  – dla osób kontynuujących pobyt w godzinach 18:00 – 20:00.
 • Wychowanek musi przywieźć ze sobą komplet obowiązujących go dokumentów zgodnie z wykazem poniżej.

Dokumenty do przywiezienia

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i pobranie odpowiednich dokumentów, wydrukowanie i podpisanie ich. Osoby które nie dostarczą wymaganych dokumentów nie będą przyjęte do Bursy!

Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie:

 1. Pełnomocnictwo do zameldowania – prosimy o uzupełnienie obu druków. Pełnoletni wychowanek udziela pełnomocnictwa w swoim imieniu. W przypadku wychowanka niepełnoletniego pełnomocnictwa udziela rodzic/opiekun prawny. Prosimy nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 2. Ankieta o stanie zdrowia.
 3. Zasady bezpieczeństwa w Bursie w okresie COVID.
  Dokumenty dla wychowanków kontynuujących pobyt w Bursie

Wychowankowie rozpoczynający pobyt w Bursie:

 1. Pełnomocnictwo do zameldowania – prosimy o uzupełnienie obu druków. Pełnoletni wychowanek udziela pełnomocnictwa w swoim imieniu. W przypadku wychowanka niepełnoletniego pełnomocnictwa udziela rodzic/opiekun prawny. Prosimy nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 2. Ankieta o stanie zdrowia.
 3. Zasady zachowania w Bursie w okresie COVID.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.
 5. Dokumenty rekrutacyjne:
  • zdjęcie
  • wniosek – pierwsza strona z danymi osobowymi
  • wniosek – druga strona z kryteriami
  • deklaracja odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego
  • świadectwo szkolne
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • oświadczenie o wielodzietności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • dyplomy, zaświadczenia – jeżeli spełnia to kryterium

Dokumenty dla wychowanków rozpoczynających pobyt

Wraz z kompletem dokumentów zapraszamy do punktów informacyjnych zgodnie mapą umieszczoną w komunikacie odnośnie zakwaterowania.

Zapraszamy 🙂

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content