Sekcja sportowa

Sekcja ma charakter rekreacyjno – sportowy i jest otwarta na propozycję  młodzieży zamieszkującej w Bursie. Podstawowym celem tej rekreacyjno – sportowej aktywności jest doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych i jej wszechstronny rozwój.

Działalność ta odwołuje się do indywidualnych możliwości młodzieży, do rozwoju jej zainteresowań i nabytych umiejętności.

Kolejnym celem działalności sekcji jest objęcie systematyczną opieką młodzieży przejawiającej predyspozycje i zainteresowania do ćwiczeń na bursowskiej siłowniBursa dysponuje dwoma siłowniami: żeńską i męską  Jest to również propozycja do racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego.

Na początku sezonu (roku szkolnego) organizowane są zebrania chętnych do ćwiczeń na bursowskiej siłowni. Omawiany jest regulamin korzystania z urządzeń, zasady bezpieczeństwa, rozpatrywane są różne indywidualne plany rozwoju.

Podsumowaniem sezonu (maj-czerwiec) są pokazy i udział młodzieży turniejowych zmaganiach.

Ponadto:

  • organizowane są turnieje w tenisie stołowym o tytuł mistrza Bursy,
  • organizowane są turnieje „Piłkarzyki”,
  • młodzież uczestniczy w turniejach rozgrywek międzyinternackich w piłce siatkowej,
  • do dyspozycji młodzież są piłki.

Skip to content