Inauguracja roku szkolnego

Rok szkolny rozpoczęliśmy od zebrania z rodzicami oraz apelu z młodzieżą. Dziękujemy rodzicom i opiekun za obecność w dniu kwaterowania oraz za wysoką frekwencję w zebraniu z rodzicami. Udział wzięło około 100 osób. Cieszy nas również liczne grono młodzieży obecnej na apelu. Przez 2 lata nie było możliwe takie spotkanie, Czytaj dalej…

Informatory i opłaty za wrzesień

Prosimy o zapoznanie się z informatorami dostępnymi na naszym fanpage na Facebooku tutaj ———————————————–———————————————–———————— Opłaty prosimy robić dopiero po zakwaterowaniu. Przypominamy, że wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy Czytaj dalej…

KWATEROWANIE

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się 31 sierpnia 2022 środa, w godzinach: 16:00 – 17:50 kwaterowanie młodzieży; 18:00 – obowiązkowe zebranie rodziców w Klubie na I piętrze; 18:30 – 21:00 kwaterowanie młodzieży. Osoby, które w tym terminie nie będą mogły osobiście się zakwaterować i planują przyjazd w późniejszym terminie, zobowiązane są do Czytaj dalej…

KOMUNIKAT

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto Bursy z dniem 1 września 2022 r. (NIE w sierpniu). Dane do przelewu:Bursa ul. Botaniczna 6065-392 Zielona Góranumer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 5.08.2022

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski zgodnie z wcześniej podanymi zasadami. W przypadku braku na indywidualnym koncie w systemie PCSS dokumentu potwierdzającego zaznaczone kryterium nie zostało ono uwzględnione i nie policzono za nie punktów, np. brak załączonego świadectwa potwierdzającego ocenę z zachowania. Z kolei niepełny wniosek lub brak podpisów wyrażających zgodę Czytaj dalej…

Skip to content