Drodzy rodzicie/opiekunowie  Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXX.1185.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19.12.2023r. w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie podajemy do wiadomości, że: od 1 stycznia 2024r. opłatę za zakwaterowanie w Bursie ustala się w wysokości 220 zł miesięcznie.Szczegółowe informacje w linku poniżej:http://dzienniki.luw.pl/legalact/2024/176/http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2024/176/akt.pdf Dyrekcja Bursy w Zielonej Górze 

Informatory i opłaty za wrzesień

Prosimy o zapoznanie się z informatorami dostępnymi na naszym fanpage na Facebooku– informator dla rodzica – informator dla wychowanka ———————————————–———————————————–———————— Opłaty prosimy robić dopiero po zakwaterowaniu. Przypominamy, że wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o Dowiedz się więcej…

Komunikat

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się 3 września 2023 niedziela, w godzinach: Osoby, które w tym terminie nie będą mogły osobiście się zakwaterować i planują przyjazd w późniejszym terminie, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl. W przypadku braku informacji do godziny 21:00 w dniu kwaterowania traktujemy ten Dowiedz się więcej…

Skip to content