FAQ

1. W jaki sposób odbywa się rekrutacja do Bursy?
Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza komisja rekrutacyjna działająca przy Bursie, powołana przez Dyrektora.
Rekrutacja odbywa się ściśle według harmonogramu określonego przez komisję:
–  dla obecnych mieszkańców Bursy,
–  dla nowych kandydatów.
Wszystkie informacje dotyczące trybu postępowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji, dokumentacja składana przez kandydata, terminy rekrutacji oraz jej wyniki znajdują na stronie internetowej Bursy – www.bursa.zgora.pl w zakładce Rekrutacja.

2. Czy w Bursie może zamieszkać osoba niepełnosprawna?
Tak, placówka jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

3. Jaką bazę posiada Bursa?

 • pokoje 2, 3  i 4 osobowe (2 osobowe dla wyróżniających się wychowanków),
 • na każdej kondygnacji: kuchenka do dyspozycji młodzieży, sala TV, cichej nauki,
 • stołówka na miejscu oferująca  smaczne, zdrowe, zbilansowane  i tanie całodzienne wyżywienie, dostosowane do potrzeb żywieniowych młodzieży,
 • sala multimedialno-naukowa wyposażona w laptopa, urządzenie wielofunkcyjne typu ksero/drukarka,
 • klub z kinem domowym,
 • dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
 • stół do bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki,
 • możliwość wypożyczania gier: Play Station 3 oraz gier stolikowych/planszowych, karcianych
 • dobrze wyposażone siłownie dla dziewcząt i chłopców oraz własne rowery,
 • punkt biblioteczny z bogatym księgozbiorem (słowniki, literatura, lektury),
 • strefa relaksu – miejsce spotkań i odpoczynku dla młodzieży wyposażone w siedziska i krzesła brazylijskie,
 • piękne położenie z miejscem do grillowania, wypoczynku oraz relaksu.

4. Co oferuje Bursa  mieszkańcom?

 • opiekę pedagogiczną 7 dni w tygodniu 24 h na dobę,  istnieje możliwość pozostania na weekend ,
 • kadra pedagogiczna – wykwalifikowana, posiadająca doświadczenie, ustawicznie doskonaląca się, kreatywna i otwarta na nowości, wspierająca, stosująca nowoczesne metody pracy,
 • pedagog-terapeuta dla młodzieży i rodziców,
 • wiele różnorodnych propozycji atrakcyjnego  spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich  zdolności i zainteresowań: warsztaty artystyczne, wolontariat, akademia zdrowia, turystyka, konkursy i turnieje – stwarzamy warunki i liczymy na kreatywność naszych wychowanków,
 • odpowiednie warunki do nauki: wyznaczony czas na obowiązkową naukę w pokojach, salę do nauki na każdej kondygnacji,

5. Czy Bursa utrzymuje  kontakty  z rodzicami?
Tak, wychowawcy utrzymują takie kontakty poprzez: zebrania organizacyjne, spotkania  podczas Dni Bursy, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, SMS, E- maile.

6. Czy Bursa utrzymuje  kontakty  ze szkołami?
Tak. Wychowawcy utrzymują kontakty z pedagogami i wychowawcami klas w szkołach swoich podopiecznych. Odbywają się spotkania w Bursie oraz w szkołach. Do kontaktów wykorzystuje się rozmowy telefoniczne oraz poprzez pocztę mailową.

7.  Na jakie wsparcie może  liczyć wychowanek w sytuacji niepowodzeń szkolnych/kryzysowej?
Wychowanek otrzymuje kompleksowe wsparcie ze strony opiekuna grupy oraz pedagoga-terapeuty. Wychowanek może skorzystać z pomocy w nauce ze strony starszych koleżanek i kolegów „POMAGIER”.  W sytuacjach kryzysowych pomoc może polegać na wskazaniu wyspecjalizowanych instytucji pomocowych działających w mieście.

NAJWAŻNIEJSZE  jest dla nas  dobre samopoczucie wychowanka oraz NAUKA dlatego w potrzebie wychowanek nigdy nie pozostaje SAM.

8. Czy mieszkając w Bursie mogę rozwijać swoje zainteresowania poza placówką?
Tak. Wychowankowie mogą korzystać z wybranych przez siebie różnych form zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

9. Jak odbywa się dobór wychowanków w pokojach?
Dobór w pokojach, w miarę możliwości odbywa się zgodnie z preferencjami rodziców i wychowanków oraz zgodnie z przyjętymi zasadami: dobór wg poziomu kształcenia i profilu szkoły, klasy.

10. Czy jest możliwa zmiana pokoju w trakcie roku?
Tak, w uzasadnionym przypadku, w miarę możliwości możliwa jest zmiana pokoju.

11. Czy pokoje wyposażone są w łazienki?
Nie. Pokoje nie posiadają łazienek. Na każdej kondygnacji znajdują się wspólne łazienki (w tym umywalki, prysznice i toalety).

12. W jaki sposób Bursa zapewnia bezpieczeństwo wychowankom?
Bursa zapewnia bezpieczeństwo poprzez codzienny kontakt wychowawcy z wychowankiem, rozmowy, obserwacje, udział w zebraniach grupowych. W placówce istnieje monitoring, działa system ppoż. Zatrudniona jest firma ochroniarska. W razie problemów zdrowotnych korzystamy z pomocy pogotowia ratunkowego.  

9. Czy można zobaczyć  Bursę?
W tym roku nie ma możliwości oglądania placówki. Obserwuj  naszą stronę internetową oraz na  Facebooku.

10. Ile kosztuje pobyt w Bursie?

Opłata składa się z dwóch elementów:
– opłata eksploatacyjna – 150 zł
– za wyżywienie – stawka dzienna za wyżywienie wynosi 24 zł, w tym:
śniadanie 8,50 zł,
obiad 9,00 zł,
kolacja 6,50 zł.

W przypadku nieobecności w Bursie wychowanek zgłasza ten fakt, robi tzw. „Wyprowiantowanie”. Za ten czas wychowanek nie płaci za wyżywienie.

11. Czy opłaty można regulować Internetem na konto Bursy?
Tak. Wpłat dokonujemy wyłącznie na konto bankowe  do 10  każdego miesiąca.

12. Czy istnieje możliwość dofinansowania do pobytu wychowanka w Bursie?
Kwestię dofinansowania rozstrzyga indywidualnie OPS właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny. Należy zwrócić się do wychowawcy o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w Bursie.

Opracował zespół w składzie: Ewa Szutowicz, Renata Loba, Mirosław Aprelew

Skip to content