Spotkania profilaktyczne

Spotkania profilaktyczne w Bursie
„Wieczorne młodzieży rozmowy o…”

to cykl zajęć w formie swobodnych spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjno-prewencyjnym, który kierowany jest do całej społeczności bursowskiej ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków, którzy są nowoprzyjęci i próbują odnaleźć się w placówce i w ciekawy sposób spędzić swój czas wolny.

W czasie spotkań podejmowane są zagadnienia współczesnego świata, które mają na celu  m.in. poszerzyć wiedzę wychowanków w zakresie podnoszenia świadomości społecznej wśród młodzieży, usystematyzować ich wiedzę na te tematy oraz pokazać im alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. W związku z powyższym, wybrane i opracowane zostały zajęcia, którymi młodzież wyraża największe zainteresowanie, i w których chciałaby uczestniczyć. Ponadto tematyka i forma spotkań jest nastawiona na pomysły młodzieży i dostosowywana do ich aktualnych potrzeb.

Spotkania prowadzi wychowawca Monika Panfil pok. 98 oraz zaproszeni goście.

Skip to content