Rekrutacja do Bursy

————————————————————————————————–

Szczegółowe zasady rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2020-2021 określa Regulamin Rekrutacji – do pobrania tutaj. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zasady rekrutacji wynikają z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust.3;
 • Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017;
 • Regulaminu Rekrutacji do Bursy w Zielonej Górze;

—————————————————————————

Dla kandydatów na nowych mieszkańców Bursy obowiązuje poniższy zestaw dokumentów:

Dla kandydatów niepełnoletnich oraz pełnoletnich

 • WNIOSEK – wniosek o przyjęcie do Bursy,
 • DEKLARACJA – deklaracja odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych,
 • RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO,
 • kopia świadectwa szkoły,
 • ewentualnie zaświadczenie o pobycie w rodzinie zastępczej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodzica/opiekuna prawnego,
 • inne dokumenty potwierdzające dane kryterium wynikające z Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017.

– – – – – – –
Dodatkowo obowiązujące dokumenty

 • druk_1 – oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
 • druk_2 – oświadczenie o wielodzietności


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Comments are closed.