REKRUTACJA DO BURSY 2018

Opublikowane przez Leszek Biskup w dniu

Na rok szkolny 2018-2019
—————————————————————————

Wolne miejsca na rok szkolny 2018/19

 • 31 miejsc w grupach żeńskich
 • 47 miejsc w grupach męskich

Szczegółowe zasady rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2018-2019 określa Regulamin Rekrutacji – do pobrania tutaj. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zasady rekrutacji wynikają z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust.3;
 • Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017;
 • Regulaminu Rekrutacji do Bursy w Zielonej Górze;

Rekrutacja odbywa się ściśle według określonego harmonogramu – do pobrania tutaj.

Dla obecnych mieszkańców obowiązuje:

 • załącznik 2 – deklaracja kontynuowania zamieszkania w Bursie.

Dla kandydatów niepełnoletnich obowiązuje zestaw dokumentów A, w skład którego wchodzą:

 • załącznik 3 – wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata niepełnoletniego,
 • załącznik 5 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata niepełnoletniego,
 • załącznik 7 – deklaracja odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych,
 • załącznik 8 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO,
 • kopia świadectwa szkoły,
 • ewentualnie zaświadczenie o pobycie w rodzinie zastępczej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodzica/opiekuna prawnego,
 • inne dokumenty potwierdzające dane kryterium wynikające z Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017.

Dla kandydatów pełnoletnich obowiązuje zestaw dokumentów B, w skład którego wchodzą:

 • załącznik 4 – wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata pełnoletniego,
 • załącznik 6 – oświadczenie kandydata pełnoletniego,
 • załącznik 7 – deklaracja odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych,
 • załącznik 8 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO,
 • kopia świadectwa szkoły,
 • ewentualnie zaświadczenie o pobycie w rodzinie zastępczej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodzica/opiekuna prawnego.
 • inne dokumenty potwierdzające dane kryterium wynikające z Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017.
Kategorie: Bez kategorii

Skip to content