Rekrutacja obecnych mieszkańców Bursy na rok szkolny 2024 -2025

Rekrutacja obecnych mieszkańców będzie odbywać się: 1)  W terminie 10.05 – 20.05.2024    Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu przez obecnych mieszkańców w wersji  elektronicznej przez stronę https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/2) W terminie  do 27.05.2024 godz. 21:00    Potwierdzeniem woli mieszkania jest dostarczenie do swojego wychowawcy wydrukowanej deklaracji o kontynuowaniu pobytu i obowiązku informacyjnego Dowiedz się więcej…

Drodzy rodzicie/opiekunowie  Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXX.1185.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19.12.2023r. w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie podajemy do wiadomości, że: od 1 stycznia 2024r. opłatę za zakwaterowanie w Bursie ustala się w wysokości 220 zł miesięcznie.Szczegółowe informacje w linku poniżej:http://dzienniki.luw.pl/legalact/2024/176/http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2024/176/akt.pdf Dyrekcja Bursy w Zielonej Górze 

Informatory i opłaty za wrzesień

Prosimy o zapoznanie się z informatorami dostępnymi na naszym fanpage na Facebooku– informator dla rodzica – informator dla wychowanka ———————————————–———————————————–———————— Opłaty prosimy robić dopiero po zakwaterowaniu. Przypominamy, że wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o Dowiedz się więcej…

Skip to content