OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2021

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Opłat za wrzesień prosimy dokonywać dopiero po zakwaterowaniu do Bursy, na dwa konta zgodnie z poniższą informacją.

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłat za pobyt wychowanka dostępnym bezpośrednio tutaj
Regulamin opłat za pobyt wychowanka w Bursie

——————————————————————————————————————–
Łącznie wysokość opłat za wrzesień wynosi 538,00 zł, w tym:

  • 508,00 zł to: 388,00 zł za wyżywienie (zmienna co miesiąc w zależności od liczby dni, wszystkie posiłki) i 120,00 zł opłata eksploatacyjna (stała)
    – wpłata na numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621,
    – tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy
  • 30,00 zł to jednorazowa kaucja (w przypadku braku zniszczeń kaucja jest zwracana wraz z zakończeniem pobytu w Bursie)
    – wpłata na numer konta 03 1020 5402 0000 0902 0247 4617,
    – tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

——————————————————————————————————————–

Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
– numer konta dla opłaty za wyżywienie i eksploatacyjnej: 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
– numer konta dla opłaty kaucji: 03 1020 5402 0000 0902 0247 4617
– tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content