OPŁATY ZA STYCZEŃ

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Opłaty należy regulować do 10-go każdego miesiąca. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.
Przypominamy, że w sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.

—————————————————————————
Wysokość opłat dla osób, które były nieobecne w Bursie w czasie nauki zdalnej (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 107,00 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 93,00 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 50,00 zł opłata eksploatacyjna (obniżona z uwagi na ferie i naukę zdalną).

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu lub był obecny w Bursie w czasie nauki zdalnej, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.
—————————————————————————

Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.


Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content