OPŁATY ZA MARZEC

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Opłaty należy regulować do 10-go każdego miesiąca. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.
Przypominamy, że w sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
—————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 408 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 380 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 150,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.—————————————————————————

Opłata eksploatacyjna od 1 stycznia 2022 r. wynosi 150 zł.
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góran
umer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content