OPŁATY ZA LISTOPAD

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca muszą być zaksięgowane na naszym koncie. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
——————————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 328,00 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 300,00 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.——————————————————————————————
Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content