KWATEROWANIE I POBYT WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 funkcjonowanie Bursy w nowym roku szkolnym przebiegać będzie zgodnie z obostrzeniami, procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Prosimy obligatoryjnie wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

Dyrektor Bursy 
mgr Dariusz Łado

——————————————————————————————————

Zasady obowiązujące w dniu kwaterowania:

Do Bursy może przyjechać osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
Każdy wychowanek może wejść na teren budynku Bursy tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym zachowując zasady bezpieczeństwa – zakryte nos i usta, rękawiczki, dezynfekcja rąk, własny długopis.
Przed wejściem każda osoba wchodząca będzie mieć mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.
Wychowanek musi przywieźć komplet obowiązujących go dokumentów zgodnie z wykazem poniżej.
Kwaterowanie odbędzie się w określonych godzinach – wykaz grup wychowanków i godzin przyjęć znajduje się  TUTAJ 

——————————————————————————————————–

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i pobranie odpowiednich dokumentów – wykaz poniżej.
Osoby które nie dostarczą wymaganych dokumentów nie będą przyjęte do Bursy!

ZESTAW DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ, WYDRUKOWANIA, CZYTELNEGO PODPISU:

Rodzic/opiekun wchodzący do budynku: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji

Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania – niepełnoletni wypełnia rodzic, pełnoletni wypełnia sam dla siebie. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady bezpieczeństwa w Bursie w okresie COVID 

Wychowankowie rozpoczynający pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady zachowania w Bursie w okresie COVID 
 6. Dokumenty rekrutacyjne:

——————————————————————————————————–

Informatory do zapoznania się:

Informator dla wychowanka i rodzica

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi http://bursa.zgora.pl/faq/

———————————————————————————————————-

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą grupy drogą elektroniczną TUTAJ

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content