KONFERENCJA

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

W piątek 27 października odbyła się w naszej Bursie, pod patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra, Konferencja naukowo-metodyczna  „Trzeba nam dziś zrozumieć człowieka…”. Konferencja miała wymiar wojewódzki, ale byli też goście z burs: z Poznania i Jeleniej Góry.

Celem konferencji było omówienie tematów newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa młodzieży, analiza zjawisk stanowiących zagrożenia oraz integracja wychowawców burs i internatów województwa lubuskiego.  Ważna była identyfikacja obszarów zagrożeń funkcjonowania młodzieży, poznanie metodycznych rozwiązań reagowania w trudnych sytuacjach relacyjnych z wychowankami.

Konferencja od strony merytorycznej uzyskała wielką pomoc pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii:  prof.  dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, dr hab. Tatiany Rongińskiej prof. UZ,  dr hab. Grażyny Gajewskiej prof. UZ,  dr Artura Dolińskiego, dr Andrzeja Zygadło oraz mgr Tomasza Bojanowskiego.

Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników i chęcią udziału w następnych tego rodzaju przedsięwzięciach.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content