Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 5.08.2022

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski zgodnie z wcześniej podanymi zasadami. W przypadku braku na indywidualnym koncie w systemie PCSS dokumentu potwierdzającego zaznaczone kryterium nie zostało ono uwzględnione i nie policzono za nie punktów, np. brak załączonego świadectwa potwierdzającego ocenę z zachowania. Z kolei niepełny wniosek lub brak podpisów wyrażających zgodę np. na przetwarzanie danych osobowych spowodował negatywne rozpatrzenie wniosku.


Osoby zakwalifikowane prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli mieszkania na swoim koncie w systemie Nabór PCSS, z którego był składany wniosek.
W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl

W przypadku zagubienia danych do logowania prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku – część IV https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty 

Osoby, które nie potwierdzą woli mieszkania najpóźniej do 10.08.2022 r., nie zostaną przyjęte do Bursy. W ich miejsce zostaną przyjęte osoby z listy osób niezakwalifikowanych. 

Jeżeli ktoś z listy osób zakwalifikowanych chciałby być zakwaterowany wspólnie z kimś innym, prosimy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl najpóźniej do poniedziałku 8.08.2022 r. Spełnienie próśb jest uzależnione od możliwości logistycznych i organizacyjnych – nie ma gwarancji.

Przypominamy, że procedura ewentualnych odwołań jest opisana w harmonogramie (Informator) i będą rozpatrywane jedynie złożone zgodnie z nią https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty 

Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona.


Poniżej znajdują się listy osób:

  • zakwalifikowanych – dostępne w siedzibie Bursy
  • niezakwalifikowanych  – dostępne w siedzibie Bursy
  • niezakwalifikowanych negatywnie rozpatrzonych – dostępne w siedzibie Bursy
Kategorie: Bez kategorii

Skip to content