Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 5.08.2021

Opublikowane przez Leszek Biskup w dniu

Informacja dla kandydatów ubiegających się o miejsce w Bursie.

  1. Osoby zakwalifikowane prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli mieszkania na swoim koncie w systemie Nabór PCSS, z którego był składany wniosek.
    W przypadku zapomnienia danych do logowania prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku – część IV https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty 
    Osoby, które nie potwierdzą woli mieszkania najpóźniej do 9.08.2021 r., nie zostaną przyjęte do Bursy. W ich miejsce zostaną przyjęte osoby z listy osób niezakwalifikowanych. W przypadku rezygnacji prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl
  1. Jeżeli ktoś z listy osób zakwalifikowanych chciałby być zakwaterowany wspólnie z kimś innym, prosimy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl najpóźniej do piątku 6.08.2021 r.
  2. Przypominamy, że procedura ewentualnych odwołań jest opisana w harmonogramie i będą rozpatrywane jedynie złożone zgodnie z nią https://drive.google.com/file/d/122fTr48UTPKLzKgFrN0cq1DWSpoVMtz4/view.
  3. Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona.


Kategorie: Bez kategorii

Skip to content