Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 31.07.2023

Opublikowane przez Leszek Biskup w dniu

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski zgodnie z wcześniej podanymi zasadami. W przypadku braku na indywidualnym koncie w systemie PCSS dokumentu potwierdzającego zaznaczone kryterium nie zostało ono uwzględnione i nie policzono za nie punktów, np. brak załączonego świadectwa potwierdzającego ocenę z zachowania. Z kolei niepełny wniosek lub brak podpisów wyrażających zgodę np. na przetwarzanie danych osobowych spowodował negatywne rozpatrzenie wniosku.


Osoby zakwalifikowane prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli mieszkania na swoim koncie w systemie Nabór PCSS, z którego był składany wniosek.
W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl

Osoby, które nie potwierdzą woli mieszkania najpóźniej do 03.08 2023 godz. 14:00 (czwartek), nie zostaną przyjęte do Bursy. W ich miejsce zostaną przyjęte osoby z listy osób niezakwalifikowanych. 

Jeżeli ktoś z listy osób zakwalifikowanych chciałby być zakwaterowany wspólnie z kimś innym, prosimy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl najpóźniej do czwartku 3.08.2023 r. Spełnienie próśb jest uzależnione od możliwości logistycznych i organizacyjnych – nie ma gwarancji.

Przypominamy, że procedura ewentualnych odwołań jest opisana w regulaminie rekrutacji oraz harmonogramie rekrutacji i będą rozpatrywane jedynie złożone zgodnie z nią. Dokumenty znajdują się tutaj 

Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona.


Kategorie: Bez kategorii

1 komentarz

cleocin antibiotics · 3 grudnia, 2023 o 10:13

[…] cleocin antibiotics[…]

cleocin antibiotics

Możliwość komentowania została wyłączona.

Skip to content