Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.08.2020 roku

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

W załączniku znajduje się lista osób przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki obejmują łącznie osoby:
– kontynuujące pobyt,
– rozpoczynające mieszkanie w Bursie.

Listy ułożone są z podziałem na grupy i alfabetycznie. Na górze listy są podane dane wychowawcy prowadzącego grupę wraz z adresem meilowym. Można z wychowawcą kontaktować się drogą elektroniczną.

Kwaterowanie do Bursy odbędzie się w poniedziałek 31.VIII.2020 w godzinach 14:00-21:00.

W najbliższych dniach wychowawcy będą umawiać się indywidualnie z każdym na konkretną godzinę.
Z wychowankiem do budynku będzie mógł wejść tylko jeden rodzic/opiekun.

W czwartek 27.VIII.2020 opublikujemy na stronie internetowej Bursy wszystkie szczegółowe informacje, procedury, zasady, instrukcje oraz dokumenty, które będzie należało wydrukować i podpisane dostarczyć w dniu zakwaterowania.
Osoby, które rozpoczynają pobyt muszą w dniu kwaterowania dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, które były przesyłane drogą elektroniczną:

  1. zdjęcie do karty mieszkańca
  2. wniosek – pierwsza strona z danymi osobowymi
  3. wniosek – druga strona z kryteriami
  4. deklaracja odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
  6. świadectwo
  7. oświadczenie o samotnym wychowywaniu – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  8. oświadczenie o wielodzietności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  9. orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  10. dyplomy, zaświadczenia – jeżeli spełnia to kryterium

Na ten moment nie ma możliwości zamiany miejsc w grupach.
W kwestii wspólnego zakwaterowania w jednym pokoju w obrębie grupy, prosimy kontaktować się meilowo bezpośrednio z wychowawcą. Na liście są podane adresy email.

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup
rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content