Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.07.2023

Opublikowane przez Leszek Biskup w dniu

-> Ważne informacje <-

Szanowni Państwo,

Przypominamy o prawidłowym składaniu wniosków zgodnie

z podanymi wcześniej informacjami na stronie bursy w zakładce Rekrutacja –> https://bursa.zgora.pl/rekrutacja-ii/

Bardzo prosimy o:

1) dołączanie załączników potwierdzających zaznaczone kryteria,

2) załączanie podpisanych dokumentów,

3) dołączanie poniższych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

*Deklaracja rodzica /opiekuna o odpowiedzialności.

Powyższe dokumenty można znaleźć pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty

Ewentualne brakujące dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz załączyć we wniosku lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@bursa.zgora.pl

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content