Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 16.10.2020 r

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

W związku z przejściem szkół ponadpodstawowych w tryb nauki hybrydowej, informuję, że wychowankowie objęci nauką zdalną w czasie jej trwania nie mogą przebywać w Bursie. 

Osoby te będą wyprowiantowane i będą mieć obniżoną opłatę eksploatacyjną. Proszę, aby każdy wychowanek Bursy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od szkoły, określił się co do terminu trwania nauki zdalnej w październiku poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Na podstawie przekazanych informacji zostaną wprowadzone wyprowiantowania i naliczone obniżenia opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby wyjeżdżające na czas trwania nauki zdalnej nie muszą się wykwaterowywać, jednak rekomenduję zabranie potrzebnych rzeczy, ubrań i podręczników.

Ankieta do uzupełnienia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfd7EUAd_JdHdxaU5O_ONEar-oUw_CsP50AXtUUr9NkTU5TQ/viewform

Proszę o utrzymywanie kontaktu zdalnego ze swoimi wychowawcami.

Przypominam i proszę  o stosowanie się do wprowadzonych odgórnie obostrzeń oraz procedur i zasad obowiązujących w Bursie.

Dyrektor Bursy
mgr Dariusz Łado

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content