KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA BURSY w dniach od 30 stycznia do 27 lutego 2022 r.

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji funkcjonowania Bursy.

Wychowankowie mogą przyjechać po swoje rzeczy, podręczniki itp codziennie w godzinach 7-22. Wejście do placówki możliwe jest przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, po okazaniu karty mieszkańca i odnotowaniu wejścia w rejestrze wizyt w portierni.

W Bursie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych, tylko w celach edukacyjnych, które:

  • mają obowiązki szkolne realizowane stacjonarnie np. praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, konsultacje, egzaminy, olimpiady;
  • w uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu. Przy czym realizacja nauki zdalnej będzie odbywać się po uprzednim przedstawieniu planu lekcji, na prywatnym sprzęcie w wyznaczonym pomieszczeniu do nauki (nie w pokoju mieszkalnym).

Pobyt w Bursie jest obligatoryjny z korzystaniem z wyżywienia. Prosimy o przemyślane deklarowanie się na pobyt, gdyż z uwagi na sytuację i organizację pracy stołówki nie ma możliwości wyprowiantowania się.

Prosimy aby osoby, które deklarują swój pobyt w Bursie, ustaliły ten fakt bezpośrednio ze swoimi wychowawcami, według poniższych zasad:

  • przyjazd w niedzielę 30.I lub w poniedziałek 31.I – zgłoszenia do czwartku 27.I do godziny 20:00,
  • przyjazd od 1 do 5.II – zgłoszenia do poniedziałku 31.I do godziny 20:00,
  • przyjazd od 6 do 12.II – zgłoszenia do środy 2.II do godziny 20:00,
  • przyjazd od 13 do 19.II – zgłoszenia do środy 9.II do godziny 20:00,
  • przyjazd od 20 do 26.II – zgłoszenia do środy 16.II do godziny 20:00.

Opłaty będą naliczane indywidualnie w systemie tygodniowym. Wysokość opłaty za dzień pobytu 5 zł, wyżywienie wg normalnych stawek.

W Bursie obowiązują zasady pełnego reżimu sanitarnego, każda osoba przebywająca w placówce jest zobligowana do ich przestrzegania.

Dbajcie o siebie – DDM !

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content