KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA BURSY w dniach od 20 GRUDNIA 2021 do 9 STYCZNIA 2022r.

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach średnich informuję, że w Bursie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które:

  • mają obowiązki szkolne realizowane stacjonarnie np. praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, konsultacje, egzaminy, olimpiady;
  • w uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu. Przy czym realizacja nauki zdalnej będzie odbywać się po uprzednim przedstawieniu planu lekcji, na prywatnym sprzęcie w wyznaczonym pomieszczeniu do nauki (nie w pokoju mieszkalnym).

Pobyt w Bursie jest obligatoryjny z korzystaniem z wyżywienia. Prosimy o przemyślane zaprowiantowanie się, gdyż z uwagi na sytuację i organizację pracy stołówki nie ma możliwości wyprowiantowania się.

Prosimy, aby osoby, które deklarują swój pobyt w Bursie ww. terminie, ustaliły ten fakt bezpośrednio ze swoimi wychowawcami.

Obowiązkowa wyjazdówka na Święta Bożego Narodzenia – wyjazd w środę 22 grudnia do godziny 18:00, powrót w niedzielę 2 stycznia od godziny 16:00 – dla osób, których pobyt wynika z obowiązków szkolnych.

W Bursie obowiązują zasady pełnego reżimu sanitarnego, każda osoba przebywająca w placówce jest zobligowana do ich przestrzegania.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content