Opłaty za czerwiec

Opublikowane przez Agata Izdebska w dniu

Opłaty za czerwiec

 
W związku z końcem roku szkolnego bardzo prosimy opłaty uregulować do 10 czerwca (nie dotyczy przedłużeń terminu płatności). Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.
 
Przypominamy, że kaucja nie jest zwracana i przechodzi na kolejny rok szkolny dla osób, które zostaną przyjęte po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu mieszkania.
 
Przypominamy, że w sytuacji gdy opłata za czerwiec nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
—————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 268 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 247 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 150,00 zł opłata eksploatacyjna.
Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.
—————————————————————————
Opłata eksploatacyjna od 1 stycznia 2022 r. wynosi 150 zł.
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.
 
Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy
Kategorie: Bez kategorii

Skip to content