KONFERENCJA

Bursa w Zielonej Górze ma zaszczyt zaprosić na

Konferencję naukowo-metodyczną „Trzeba nam dziś zrozumieć człowieka…”

Konferencja skierowana jest do kadry pedagogicznej burs, internatów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Konferencja odbędzie się przy współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


Konferencja będzie zorganizowana w pięciu wymiarach tematycznych:

1. Wymiar SPOŁECZNY obejmuje rozważania dotyczące:

 • radykalne i ekstremalne zachowania młodzieży,
 • zachwiane relacje społeczne,
 • przestępczość i demoralizacja młodzieży,
 • bierność społeczna.

2. Wymiar SPACE obejmuje rozważania dotyczące:

 • cyberprzemoc,
 • świat wirtualny vs świat realny,
 • cyberprzestrzeń a budowanie tożsamości młodego człowieka,
 • stalking.

3. Wymiar SEKSUALNY obejmuje rozważania dotyczące:

 • seksualność młodych ludzi,
 • przemoc seksualna,
 • prostytucja,
 • dewiacje seksualne.

4.Wymiar DUCHOWY obejmuje rozważania dotyczące:

 • deprywacja świata wartości młodych ludzi,
 • wiara i niewiara w perspektywie rozwoju młodego człowieka,
 • normy i zasady w wychowaniu,
 • młodość a dojrzałość.

5. Wymiar PSYCHICZNY obejmuje rozważania dotyczące:

 • osamotnienie młodych ludzi,
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości.

Pierwsza część konferencji będzie miała charakter plenarny i zostaną wygłoszone referaty wprowadzające do pięciu wymiarów tematycznych.

Druga część konferencji będzie odbywała się w pięciu zespołach tematycznych odpowiadających wymiarom prezentowanym w części plenarnej i będzie miała charakter panelu dyskusyjnego.

Trzecia część konferencji będzie również odbywała się w pięciu zespołach tematycznych, jednak odbywać się będzie w konwencji warsztatów i ma dostarczyć uczestnikom pewnych metodycznych, narzędziowych rozwiązań.


Program konferencji:

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:30 – 9:45 Uroczyste otwarcie Konferencji
9:45 – 12:30 Wystąpienia plenarne – kadra Uniwersytetu Zielonogórskiego
12:30 – 13:00 Przerwa na lunch
13:00 – 14:00 Panele dyskusyjne w pięciu grupach tematycznych
/Wymiar SPOŁECZNY, Wymiar SPACE, Wymiar SEKSUALNY, Wymiar DUCHOWY, Wymiar PSYCHICZNY/
14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:30 Panele narzędziowe w pięciu grupach tematycznych /Wymiar SPOŁECZNY, Wymiar SPACE, Wymiar SEKSUALNY, Wymiar DUCHOWY, Wymiar PSYCHICZNY/
15:30 – 16:00 Podsumowanie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Ze względów organizacyjnych do udziału w Konferencji zapraszamy max. 2 osoby z placówki.

Termin konferencji: 19 maja 2017 roku
Godzina:
9:00 – 16:00
Miejsce konferencji:
BURSA ul. Botaniczna 60, Zielona Góra
Kontakt:
tel. 68 329 97 21, bursa@bursa.zgora.pl, www.bursa.zgora.pl

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW NA WYBRANĄ GRUPĘ TEMATYCZNĄ (PANEL DYSKUSYJNY I WARSZTAT): https://bursa.evenea.pl

Kontakt w przypadku problemów z rejestracją : A.Izdebska@bursa.zgora.pl

 

 

Comments are closed.