OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK


Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat (należy zsumować opłatę eksploatacyjną i za wyżywienie):
– 316,50 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 294,50 zł za wyżywienie (bez poniedziałkowych śniadań),
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 17 zł, w tym:
– śniadanie 5,50 zł,
– obiad 6,50 zł,
– kolacja 5,00 zł.


Dane do przelewu:
Bursa ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góran
umer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK została wyłączona

OPŁATY ZA WRZESIEŃ

Wpłaty na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.

Wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat, łącznie 478,00 zł, w tym:
– 328 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna (osoby, które już wpłaciły w sierpniu jako potwierdzenie woli mieszkania mają już zaliczoną opłatę na wrzesień, prosimy nie wpłacać jej kolejny raz),
– 30,00 zł kaucja jednorazowa.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 17 zł, w tym:
– śniadanie 5,50 zł,
– obiad 6,50 zł,
– kolacja 5,00 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania OPŁATY ZA WRZESIEŃ została wyłączona

KWATEROWANIE I POBYT WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 funkcjonowanie Bursy w nowym roku szkolnym przebiegać będzie zgodnie z obostrzeniami, procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Prosimy obligatoryjnie wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

Dyrektor Bursy 
mgr Dariusz Łado

——————————————————————————————————

Zasady obowiązujące w dniu kwaterowania:

Do Bursy może przyjechać osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
Każdy wychowanek może wejść na teren budynku Bursy tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym zachowując zasady bezpieczeństwa – zakryte nos i usta, rękawiczki, dezynfekcja rąk, własny długopis.
Przed wejściem każda osoba wchodząca będzie mieć mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.
Wychowanek musi przywieźć komplet obowiązujących go dokumentów zgodnie z wykazem poniżej.
Kwaterowanie odbędzie się w określonych godzinach – wykaz grup wychowanków i godzin przyjęć znajduje się  TUTAJ 

——————————————————————————————————–

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i pobranie odpowiednich dokumentów – wykaz poniżej.
Osoby które nie dostarczą wymaganych dokumentów nie będą przyjęte do Bursy!

ZESTAW DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ, WYDRUKOWANIA, CZYTELNEGO PODPISU:

Rodzic/opiekun wchodzący do budynku: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji

Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania – niepełnoletni wypełnia rodzic, pełnoletni wypełnia sam dla siebie. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady bezpieczeństwa w Bursie w okresie COVID 

Wychowankowie rozpoczynający pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady zachowania w Bursie w okresie COVID 
 6. Dokumenty rekrutacyjne:

——————————————————————————————————–

Informatory do zapoznania się:

Informator dla wychowanka i rodzica

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi http://bursa.zgora.pl/faq/

———————————————————————————————————-

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą grupy drogą elektroniczną TUTAJ

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania KWATEROWANIE I POBYT WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.08.2020 roku

W załączniku znajduje się lista osób przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki obejmują łącznie osoby:
– kontynuujące pobyt,
– rozpoczynające mieszkanie w Bursie.

Listy ułożone są z podziałem na grupy i alfabetycznie. Na górze listy są podane dane wychowawcy prowadzącego grupę wraz z adresem meilowym. Można z wychowawcą kontaktować się drogą elektroniczną.

Kwaterowanie do Bursy odbędzie się w poniedziałek 31.VIII.2020 w godzinach 14:00-21:00.

W najbliższych dniach wychowawcy będą umawiać się indywidualnie z każdym na konkretną godzinę.
Z wychowankiem do budynku będzie mógł wejść tylko jeden rodzic/opiekun.

W czwartek 27.VIII.2020 opublikujemy na stronie internetowej Bursy wszystkie szczegółowe informacje, procedury, zasady, instrukcje oraz dokumenty, które będzie należało wydrukować i podpisane dostarczyć w dniu zakwaterowania.
Osoby, które rozpoczynają pobyt muszą w dniu kwaterowania dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, które były przesyłane drogą elektroniczną:

 1. zdjęcie do karty mieszkańca
 2. wniosek – pierwsza strona z danymi osobowymi
 3. wniosek – druga strona z kryteriami
 4. deklaracja odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
 6. świadectwo
 7. oświadczenie o samotnym wychowywaniu – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 8. oświadczenie o wielodzietności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 9. orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 10. dyplomy, zaświadczenia – jeżeli spełnia to kryterium

Na ten moment nie ma możliwości zamiany miejsc w grupach.
W kwestii wspólnego zakwaterowania w jednym pokoju w obrębie grupy, prosimy kontaktować się meilowo bezpośrednio z wychowawcą. Na liście są podane adresy email.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy na rok szkolny 2020/2021 

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup
rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.08.2020 roku została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.08.2020 roku

W załączniku znajduje się lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

Do 25.VIII.2020 r. osoby zakwalifikowane muszą potwierdzić wolę mieszkania poprzez dokonanie wpłaty 120 zł opłaty eksploatacyjnej za miesiąc wrzesień 2020 r.

Numer konta do wpłat 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621,
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata.

W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Po potwierdzeniu woli mieszkania, Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 27.VIII.2020.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup
rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.08.2020 roku została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.08.2020 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wątpliwościami, informujemy:

 1. Wniosek o przyjęcie do Bursy będzie aktywny w systemie Nabór zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie, czyli od godziny 14:00 w środę 19.VIII do godziny 14:00 w piątek 21.VIII.W przypadku braku możliwości przesłania drogą elektroniczną wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium jest możliwość dostarczenia osobiście dokumentów do Bursy w terminach podanych w harmonogramie, przy czym przypominamy, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń – rejestracji wniosku w systemie.
 2. Potwierdzenie spełnienia kryterium dot. rodzeństwa kandydata mieszkającego w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów (oświadczeniem jest zaznaczenie tego kryterium we wniosku). Komisja Rekrutacyjna samodzielnie zweryfikuje jego prawdziwość.
 3. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl.

Wszystkie potrzebne informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie systemu Nabór – https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.08.2020 r. została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.08.2020 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż:

 • Liczba miejsc ogółem w Bursie: 270  (130 dla chłopców, 140 dla dziewcząt)
 • Liczba osób zakwalifikowanych-przyjętych obecnych wychowanków: 202 osoby
 • Liczba wolnych miejsc ogółem: 68 (25 dla chłopców, 43 dla dziewcząt)

Wykaz zakwalifikowanych-przyjętych, obecnych wychowanków na rok szkolny 2020 – 2021 —> Lista osób przyjętych <—

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.08.2020 r. została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.07.2020 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż:

1. Wszyscy obecni wychowankowie, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 pozytywnie przeszli etap weryfikacji. Oficjalne podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu przez obecnych mieszkańców nastąpi do 14.VIII.2020 roku.

2. Rekrutacja dla nowych kandydatów na mieszkańców Bursy na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu do naboru pod linkiem https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa i rozpocznie się od 19.VIII.2020 roku.

W związku z tym prosimy o dokładne zapoznanie się z tamtejszą zakładką „dokumenty”, informacjami o Bursie oraz ze szczegółowym Informatorem dla kandydatów na mieszkańców Bursy w roku szkolnym 2020-2021. Informator zawiera wszystkie potrzebne informacje dot. kryteriów rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz harmonogram rekrutacji.

Jest to ten sam system, który wykorzystywany jest do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w związku z tym po zalogowaniu się na swoje konto będzie można przesłać wniosek i dokumenty do Bursy bez konieczności ponownego zakładania konta.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.07.2020 r. została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.06.2020 rok

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż trwają prace techniczne nad uruchomieniem systemu do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji nowych kandydatów do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym, szczegółowy informator o sposobie rekrutacji oraz harmonogram opublikujemy na stronie http://bursa.zgora.pl/rekrutacja/ rekrutacja w terminie do 15 lipca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że kryteria (ustawowe oraz dodatkowe) a także dokumenty potwierdzające ich spełnienie, brane pod uwagę w procesie rekrutacji, nie ulegną zmianie.

Rekrutacja rozpocznie się po ogłoszeniu przez szkoły ponadpodstawowe list osób przyjętych i nieprzyjętych tj. 19.VIII.2020 roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.06.2020 rok została wyłączona

Rekrutacja do Bursy dla obecnych mieszkańców

Rusza I etap rekrutacji dla obecnych mieszkańców Bursy.

Rejestracja online poprzez formularz w terminie od 25 do 31 maja 2020 roku. Link do formularza znajduje się na stronie www Bursy w zakładce Rekrutacja oraz na stronie Bursy na Facebooku
– – – – –
Bezpośredni link do rejestracji: Rejestracja do Bursy dla obecnych wychowanków

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Rekrutacja do Bursy dla obecnych mieszkańców została wyłączona