OPŁATY ZA GRUDZIEŃ

W związku z końcem roku budżetowego bardzo prosimy o uregulowanie opłat do 10 grudnia 2021 r.
Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Przypominamy, że w sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
—————————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 268,00 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 247,00 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.——————————————————————————————
Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OPŁATY ZA LISTOPAD

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca muszą być zaksięgowane na naszym koncie. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
——————————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 328,00 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 300,00 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.——————————————————————————————
Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.
——————————————————————————————
Wysokość opłat (należy zsumować opłatę za wyżywienie i eksploatacyjną):
– 315,00 zł za wyżywienie – wszystkie posiłki;
– 287,00 zł za wyżywienie – bez poniedziałkowych śniadań;
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.——————————————————————————————
Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat Dyrektora Bursy

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA

 • Przypominamy, że stołówka czynna jest od śniadania 1 września 2021 (środa). Prosimy o zabezpieczenie sobie we własnym zakresie posiłków w dniu kwaterowania, można skorzystać z lodówki i kuchni na każdym piętrze.
 • W dniu kwaterowania ze względów epidemicznych nie będzie zebrania z rodzicami ani apelu inaugurującego.
  Dyrektor mgr Dariusz Łado oraz Wicedyrektor mgr Agata Izdebska będą pełnić dyżur w godzinach 14:00-19:00, wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne spotkania.
 • Prosimy o zapoznanie się z wcześniejszymi postami i komunikatami oraz z zakładką „Najczęściej zadawane pytania” na stronie internetowej Bursy https://bursa.zgora.pl/faq/

Zapraszamy 🙂 🙂

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią COVID-19 funkcjonowanie Bursy w nowym roku szkolnym przebiegać będzie zgodnie z obostrzeniami, procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Prosimy obligatoryjnie wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych o szczegółowe zapoznanie się ze zaktualizowanymi PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19 na terenie Bursy w Zielonej Górze dostępnymi na naszej stronie w zakładce COVID-19 https://bursa.zgora.pl/covid-19/ oraz z poniższymi informacjami.

Dyrektor Bursy 
mgr Dariusz Łado

Wykaz osób grupami

Poniżej znajduje się lista wraz z wykazem przydziału do grup oraz danymi kontaktowymi wychowawców. Na osoby przyjęte do Bursy czekamy w dniu zakwaterowania tj. 31.08.2021 r. do godziny 20:00. W przypadku nie zgłoszenia się lub braku informacji o późniejszym przyjeździe, osoba zostaje skreślona z listy mieszkańców. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy się kontaktować drogą elektroniczną bezpośrednio ze swoim wychowawcą.
Alfabetyczny wykaz wychowanków grupami

Zasady obowiązujące w dniu kwaterowania

 • Do Bursy może przyjechać osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
 • Każdy wychowanek może wejść na teren budynku Bursy tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym zachowując zasady bezpieczeństwa – maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki, dezynfekcja rąk, własny długopis, dystans.
 • Przed wejściem każda osoba wchodząca będzie mieć mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. 
 • Kwaterowanie będzie prowadzone na dwa wejścia, oddzielnie grupy męskie i żeńskie. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją –Zasady zakwaterowania i lokalizacja
 • Kwaterowanie odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 roku w godzinach:
  – dla osób rozpoczynających pobyt w godzinach 14:00 – 17:30,
  – dla osób kontynuujących pobyt w godzinach 18:00 – 20:00.
 • Wychowanek musi przywieźć ze sobą komplet obowiązujących go dokumentów zgodnie z wykazem poniżej.

Dokumenty do przywiezienia

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i pobranie odpowiednich dokumentów, wydrukowanie i podpisanie ich. Osoby które nie dostarczą wymaganych dokumentów nie będą przyjęte do Bursy!

Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie:

 1. Pełnomocnictwo do zameldowania – prosimy o uzupełnienie obu druków. Pełnoletni wychowanek udziela pełnomocnictwa w swoim imieniu. W przypadku wychowanka niepełnoletniego pełnomocnictwa udziela rodzic/opiekun prawny. Prosimy nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 2. Ankieta o stanie zdrowia.
 3. Zasady bezpieczeństwa w Bursie w okresie COVID.
  Dokumenty dla wychowanków kontynuujących pobyt w Bursie

Wychowankowie rozpoczynający pobyt w Bursie:

 1. Pełnomocnictwo do zameldowania – prosimy o uzupełnienie obu druków. Pełnoletni wychowanek udziela pełnomocnictwa w swoim imieniu. W przypadku wychowanka niepełnoletniego pełnomocnictwa udziela rodzic/opiekun prawny. Prosimy nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 2. Ankieta o stanie zdrowia.
 3. Zasady zachowania w Bursie w okresie COVID.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.
 5. Dokumenty rekrutacyjne:
  • zdjęcie
  • wniosek – pierwsza strona z danymi osobowymi
  • wniosek – druga strona z kryteriami
  • deklaracja odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego
  • świadectwo szkolne
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • oświadczenie o wielodzietności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
  • dyplomy, zaświadczenia – jeżeli spełnia to kryterium

Dokumenty dla wychowanków rozpoczynających pobyt

Wraz z kompletem dokumentów zapraszamy do punktów informacyjnych zgodnie mapą umieszczoną w komunikacie odnośnie zakwaterowania.

Zapraszamy 🙂

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

🔶 Kwaterowanie do Bursy odbędzie się we wtorek 31 sierpnia w godzinach popołudniowych. Szczegóły dotyczące zakwaterowania, wymaganych dokumentów, obostrzeń w związku z pandemią COVID oraz innych spraw organizacyjnych podamy w oddzielnym komunikacie w piątek 27 sierpnia 2021 r.

🔶 Jeżeli zmieniłeś plany i nie będziesz mieszkać u nas od września, to pilnie prześlij informację na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl.
Mamy długą listę osób, które wzięły udział w rekrutacji podstawowej i nie zostały przyjęte a chciałyby mieszkać w Bursie.
Rekrutacja uzupełniająca dla osób, które nie wzięły udziału w rekrutacji podstawowej nie będzie prowadzona z uwagi na brak wolnych miejsc.

🔶 Tymczasem życzymy udanego wypoczynku, pięknych wakacji i prosimy o zapoznanie się z infografiką 10 wskazówek jak się przygotować

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2021

Opłat za wrzesień prosimy dokonywać dopiero po zakwaterowaniu do Bursy, na dwa konta zgodnie z poniższą informacją.

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 10-go każdego miesiąca. Prosimy o terminowe regulowanie należności. W sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłat za pobyt wychowanka dostępnym bezpośrednio tutaj
Regulamin opłat za pobyt wychowanka w Bursie

——————————————————————————————————————–
Łącznie wysokość opłat za wrzesień wynosi 538,00 zł, w tym:

 • 508,00 zł to: 388,00 zł za wyżywienie (zmienna co miesiąc w zależności od liczby dni, wszystkie posiłki) i 120,00 zł opłata eksploatacyjna (stała)
  – wpłata na numer konta 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621,
  – tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy
 • 30,00 zł to jednorazowa kaucja (w przypadku braku zniszczeń kaucja jest zwracana wraz z zakończeniem pobytu w Bursie)
  – wpłata na numer konta 03 1020 5402 0000 0902 0247 4617,
  – tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

——————————————————————————————————————–

Stawka dzienna za wyżywienie od 1 września 2021 r. wynosi 20 zł, w tym:
– śniadanie 7,00 zł,
– obiad 7,50 zł,
– kolacja 5,50 zł.

Dane do przelewu:
Bursa ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
– numer konta dla opłaty za wyżywienie i eksploatacyjnej: 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
– numer konta dla opłaty kaucji: 03 1020 5402 0000 0902 0247 4617
– tytułem: prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 10.08.2021

Informacja dla nowych mieszkańców Bursy 🙂

Na podstawie potwierdzeń woli mieszkania przez osoby zakwalifikowane do Bursy na rok szkolny 2021 – 2022 Komisja Rekrutacyjna przyjęła 57 osób zgodnie z załączoną listą.

Rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona ze względu na brak miejsc.

Jeżeli ktoś z osób przyjętych na podstawie deklaracji kontynuowania pobytu lub wniosku o przyjęcie do Bursy zrezygnuje z miejsca prosimy o niezwłoczną informację na adres email rekrutacja@bursa.zgora.pl.

Mamy osoby oczekujące na wolne miejsca.

Szczegółowe informacje odnośnie kwaterowania na rok szkolnym 2021 – 2022 pojawią się w oddzielnym komunikacie pod koniec sierpnia.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH


Lista osób nieprzyjętych


Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 5.08.2021

Informacja dla kandydatów ubiegających się o miejsce w Bursie.

 1. Osoby zakwalifikowane prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli mieszkania na swoim koncie w systemie Nabór PCSS, z którego był składany wniosek.
  W przypadku zapomnienia danych do logowania prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku – część IV https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty 
  Osoby, które nie potwierdzą woli mieszkania najpóźniej do 9.08.2021 r., nie zostaną przyjęte do Bursy. W ich miejsce zostaną przyjęte osoby z listy osób niezakwalifikowanych. W przypadku rezygnacji prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl
 1. Jeżeli ktoś z listy osób zakwalifikowanych chciałby być zakwaterowany wspólnie z kimś innym, prosimy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl najpóźniej do piątku 6.08.2021 r.
 2. Przypominamy, że procedura ewentualnych odwołań jest opisana w harmonogramie i będą rozpatrywane jedynie złożone zgodnie z nią https://drive.google.com/file/d/122fTr48UTPKLzKgFrN0cq1DWSpoVMtz4/view.
 3. Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona.

Lista Osób Zakwalifikowanych

Lista Osób Niezakwalifikowanych


Posted in Bez kategorii | Leave a comment