Bursa Zielona Góra

Nasza oferta

Aktualności

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 31.07.2023

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła złożone wnioski zgodnie z wcześniej podanymi zasadami. W przypadku braku na indywidualnym koncie w systemie PCSS dokumentu potwierdzającego zaznaczone kryterium nie zostało ono uwzględnione i nie policzono za nie punktów, np. brak załączonego świadectwa potwierdzającego ocenę z zachowania. Z kolei niepełny wniosek lub brak podpisów wyrażających zgodę np. na przetwarzanie danych osobowych spowodował negatywne rozpatrzenie wniosku.


Osoby zakwalifikowane prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli mieszkania na swoim koncie w systemie Nabór PCSS, z którego był składany wniosek.
W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl

Osoby, które nie potwierdzą woli mieszkania najpóźniej do 03.08 2023 godz. 14:00 (czwartek), nie zostaną przyjęte do Bursy. W ich miejsce zostaną przyjęte osoby z listy osób niezakwalifikowanych. 

Jeżeli ktoś z listy osób zakwalifikowanych chciałby być zakwaterowany wspólnie z kimś innym, prosimy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl najpóźniej do czwartku 3.08.2023 r. Spełnienie próśb jest uzależnione od możliwości logistycznych i organizacyjnych – nie ma gwarancji.

Przypominamy, że procedura ewentualnych odwołań jest opisana w regulaminie rekrutacji oraz harmonogramie rekrutacji i będą rozpatrywane jedynie złożone zgodnie z nią. Dokumenty znajdują się tutaj 

Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona.


Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.07.2023

-> Ważne informacje <-

Szanowni Państwo,

Przypominamy o prawidłowym składaniu wniosków zgodnie

z podanymi wcześniej informacjami na stronie bursy w zakładce Rekrutacja –> https://bursa.zgora.pl/rekrutacja-ii/

Bardzo prosimy o:

1) dołączanie załączników potwierdzających zaznaczone kryteria,

2) załączanie podpisanych dokumentów,

3) dołączanie poniższych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

*Deklaracja rodzica /opiekuna o odpowiedzialności.

Powyższe dokumenty można znaleźć pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa/dokumenty

Ewentualne brakujące dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz załączyć we wniosku lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.07.2023

Na podstawie złożonych deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie 
w roku szkolnym 2023 – 2024 przyjęto 212 obecnych mieszkańców.

Liczba miejsc w Bursie 270 (130 w grupach męskich, 140 w grupach żeńskich)
Liczba osób przyjętych (obecni mieszkańcy) – 212 (98 chłopców, 114 dziewcząt)

Liczba wolnych miejsc: 58 (w gr. męskich  32, w gr. żeńskich 26)

– – –

Przypominamy, że rekrutacja (elektroniczna) dla nowych mieszkańców Bursy rozpocznie się 24.07.2023 od godziny 14:00
Skip to content