Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 23.10.2020 r


Szanowni Państwo,

ogłoszone w dniu dzisiejszym obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół ponadpodstawowych nie dotyczą Bursy. W związku z tym w okresie od dnia wejścia w życie przepisów dot. zdalnego nauczania tj. 26.X.2020 do dnia 8.XI.2020 w Bursie mogą przebywać osoby, które:
– mają praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie,
– maturzyści mający indywidualne konsultacje w szkole,
– po uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu.

Do Bursy można przyjechać po rzeczy po zapisaniu się poprzez poniższą ankietę lub po ustaleniu ze swoim wychowawcą.

W trakcie pobytu oczywiście obowiązują pełne zasady reżimu sanitarnego.

Będzie obowiązkowa wyjazdówka, wyjazd 30.X piątek do godziny 18:00, powrót w niedzielę 1.XI od godziny 16:00. W tym czasie nie będzie można przebywać w Bursie (rzeczy mogą pozostać w pokojach, nie ma konieczności ich zabrania na czas wyjazdówki).

Osoby, które nie będą przebywać w Bursie i nie będą korzystać z wyżywienia będą mieć obniżoną opłatę w kolejnym miesiącu.

Proszę, aby każdy wychowanek Bursy, niezwłocznie po otrzymaniu jednoznacznej informacji ze szkoły dot. ewentualnych zajęć, określił się co do ewentualnego pozostania w domu, przyjazdu po rzeczy lub terminu pobytu poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta będzie czynna do najbliższego poniedziałku do godziny 9:00.

Osoby przebywające w domu w trakcie nauki zdalnej nie muszą się wykwaterowywać, jednak rekomenduję zabranie potrzebnych rzeczy, ubrań i podręczników.

Ankieta do uzupełnienia – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rg1c5zOTlBE-InrcuHqoEa-s7XF7VLLUIQb9kTL7eWjIVQ/viewform


Proszę o utrzymywanie kontaktu zdalnego ze swoimi wychowawcami i zgłaszanie im wszelkich pytań lub wątpliwości.


Przypominam i proszę o stosowanie się do wprowadzonych odgórnie obostrzeń oraz procedur i zasad obowiązujących w Bursie.

Dyrektor Bursy
mgr Dariusz Łado

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 23.10.2020 r została wyłączona

Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 16.10.2020 r

W związku z przejściem szkół ponadpodstawowych w tryb nauki hybrydowej, informuję, że wychowankowie objęci nauką zdalną w czasie jej trwania nie mogą przebywać w Bursie. 

Osoby te będą wyprowiantowane i będą mieć obniżoną opłatę eksploatacyjną. Proszę, aby każdy wychowanek Bursy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od szkoły, określił się co do terminu trwania nauki zdalnej w październiku poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Na podstawie przekazanych informacji zostaną wprowadzone wyprowiantowania i naliczone obniżenia opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby wyjeżdżające na czas trwania nauki zdalnej nie muszą się wykwaterowywać, jednak rekomenduję zabranie potrzebnych rzeczy, ubrań i podręczników.

Ankieta do uzupełnienia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfd7EUAd_JdHdxaU5O_ONEar-oUw_CsP50AXtUUr9NkTU5TQ/viewform

Proszę o utrzymywanie kontaktu zdalnego ze swoimi wychowawcami.

Przypominam i proszę  o stosowanie się do wprowadzonych odgórnie obostrzeń oraz procedur i zasad obowiązujących w Bursie.

Dyrektor Bursy
mgr Dariusz Łado

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 16.10.2020 r została wyłączona

PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19


W Bursie obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach wspólnego użytku, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, do stołówki, łazienek i innych pomieszczeń., zachowanie dystansu społecznego.


Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby spoza placówki.


Przypominamy, że przyjechać do Bursy mogą tylko osoby zdrowe, nie wykazujące oznak infekcji górnych dróg oddechowych.


Wobec osób łamiących zasady bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje.

Od soboty 10 października w całym kraju obowiązuje strefa żółta, w niektórych powiatach czerwona, prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zaostrzenie-zasad-epidemicznych-i-powolanie-16-szpitali-koordynacyjnych?fbclid=IwAR1tjh0MNTJMVPo1NKepnDOPdwCs-agY1jh1EKCwXV8oO7nPmwi4RuZEAhU

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa?fbclid=IwAR3fZGPoaufg5qHra9any7Xa0V5QLapy39RsQfW3-eRAIzWYRv-Y9Aslt_A

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19 została wyłączona

WYPROWIANTOWANIE

Od października nie przyjmujemy wyprowiantowań telefonicznych, jedynie osobiście u wychowawcy lub drogą elektroniczną.

Celem tego rozwiązania jest zapewnienie obustronnej pewności co do przekazanych/otrzymanych informacji.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem wyprowiantowania prosimy o przesłanie informacji meilem na adres wyprowiantowanie@bursa.zgora.pl oraz w kopii do wychowawcy grupowego.

Wyżywienie zostanie wstrzymane, jednak aby opłata była obniżona, konieczne jest niezwłocznie po powrocie do Bursy dostarczenie do księgowości bloczków za wskazane posiłki.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania WYPROWIANTOWANIE została wyłączona

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK


Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat (należy zsumować opłatę eksploatacyjną i za wyżywienie):
– 316,50 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 294,50 zł za wyżywienie (bez poniedziałkowych śniadań),
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 17 zł, w tym:
– śniadanie 5,50 zł,
– obiad 6,50 zł,
– kolacja 5,00 zł.


Dane do przelewu:
Bursa ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góran
umer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK została wyłączona

OPŁATY ZA WRZESIEŃ

Wpłaty na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.

Wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat, łącznie 478,00 zł, w tym:
– 328 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna (osoby, które już wpłaciły w sierpniu jako potwierdzenie woli mieszkania mają już zaliczoną opłatę na wrzesień, prosimy nie wpłacać jej kolejny raz),
– 30,00 zł kaucja jednorazowa.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 17 zł, w tym:
– śniadanie 5,50 zł,
– obiad 6,50 zł,
– kolacja 5,00 zł.

Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania OPŁATY ZA WRZESIEŃ została wyłączona

KWATEROWANIE I POBYT WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 funkcjonowanie Bursy w nowym roku szkolnym przebiegać będzie zgodnie z obostrzeniami, procedurami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Prosimy obligatoryjnie wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

Dyrektor Bursy 
mgr Dariusz Łado

——————————————————————————————————

Zasady obowiązujące w dniu kwaterowania:

Do Bursy może przyjechać osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
Każdy wychowanek może wejść na teren budynku Bursy tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym zachowując zasady bezpieczeństwa – zakryte nos i usta, rękawiczki, dezynfekcja rąk, własny długopis.
Przed wejściem każda osoba wchodząca będzie mieć mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.
Wychowanek musi przywieźć komplet obowiązujących go dokumentów zgodnie z wykazem poniżej.
Kwaterowanie odbędzie się w określonych godzinach – wykaz grup wychowanków i godzin przyjęć znajduje się  TUTAJ 

——————————————————————————————————–

Prosimy o uważne zapoznanie się z wymaganą dokumentacją i pobranie odpowiednich dokumentów – wykaz poniżej.
Osoby które nie dostarczą wymaganych dokumentów nie będą przyjęte do Bursy!

ZESTAW DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ, WYDRUKOWANIA, CZYTELNEGO PODPISU:

Rodzic/opiekun wchodzący do budynku: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji

Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania – niepełnoletni wypełnia rodzic, pełnoletni wypełnia sam dla siebie. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady bezpieczeństwa w Bursie w okresie COVID 

Wychowankowie rozpoczynający pobyt w Bursie: link do pobrania 

 1. Ankieta o wstępnej kwalifikacji
 2. Ankieta o stanie zdrowia
 3. Wypełniony druk zameldowania
 4. Pełnomocnictwo do zameldowania. Nie wpisywać danych pełnomocnika – będzie to pracownik Bursy.
 5. Zasady zachowania w Bursie w okresie COVID 
 6. Dokumenty rekrutacyjne:

——————————————————————————————————–

Informatory do zapoznania się:

Informator dla wychowanka i rodzica

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi http://bursa.zgora.pl/faq/

———————————————————————————————————-

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą grupy drogą elektroniczną TUTAJ

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania KWATEROWANIE I POBYT WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.08.2020 roku

W załączniku znajduje się lista osób przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki obejmują łącznie osoby:
– kontynuujące pobyt,
– rozpoczynające mieszkanie w Bursie.

Listy ułożone są z podziałem na grupy i alfabetycznie. Na górze listy są podane dane wychowawcy prowadzącego grupę wraz z adresem meilowym. Można z wychowawcą kontaktować się drogą elektroniczną.

Kwaterowanie do Bursy odbędzie się w poniedziałek 31.VIII.2020 w godzinach 14:00-21:00.

W najbliższych dniach wychowawcy będą umawiać się indywidualnie z każdym na konkretną godzinę.
Z wychowankiem do budynku będzie mógł wejść tylko jeden rodzic/opiekun.

W czwartek 27.VIII.2020 opublikujemy na stronie internetowej Bursy wszystkie szczegółowe informacje, procedury, zasady, instrukcje oraz dokumenty, które będzie należało wydrukować i podpisane dostarczyć w dniu zakwaterowania.
Osoby, które rozpoczynają pobyt muszą w dniu kwaterowania dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, które były przesyłane drogą elektroniczną:

 1. zdjęcie do karty mieszkańca
 2. wniosek – pierwsza strona z danymi osobowymi
 3. wniosek – druga strona z kryteriami
 4. deklaracja odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
 6. świadectwo
 7. oświadczenie o samotnym wychowywaniu – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 8. oświadczenie o wielodzietności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 9. orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli spełnia to kryterium we wniosku
 10. dyplomy, zaświadczenia – jeżeli spełnia to kryterium

Na ten moment nie ma możliwości zamiany miejsc w grupach.
W kwestii wspólnego zakwaterowania w jednym pokoju w obrębie grupy, prosimy kontaktować się meilowo bezpośrednio z wychowawcą. Na liście są podane adresy email.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy na rok szkolny 2020/2021 

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup
rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.08.2020 roku została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.08.2020 roku

W załączniku znajduje się lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021.

Do 25.VIII.2020 r. osoby zakwalifikowane muszą potwierdzić wolę mieszkania poprzez dokonanie wpłaty 120 zł opłaty eksploatacyjnej za miesiąc wrzesień 2020 r.

Numer konta do wpłat 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621,
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata.

W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Po potwierdzeniu woli mieszkania, Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 27.VIII.2020.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup
rekrutacja@bursa.zgora.pl 

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.08.2020 roku została wyłączona

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.08.2020 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz wątpliwościami, informujemy:

 1. Wniosek o przyjęcie do Bursy będzie aktywny w systemie Nabór zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie, czyli od godziny 14:00 w środę 19.VIII do godziny 14:00 w piątek 21.VIII.W przypadku braku możliwości przesłania drogą elektroniczną wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium jest możliwość dostarczenia osobiście dokumentów do Bursy w terminach podanych w harmonogramie, przy czym przypominamy, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń – rejestracji wniosku w systemie.
 2. Potwierdzenie spełnienia kryterium dot. rodzeństwa kandydata mieszkającego w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów (oświadczeniem jest zaznaczenie tego kryterium we wniosku). Komisja Rekrutacyjna samodzielnie zweryfikuje jego prawdziwość.
 3. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@bursa.zgora.pl.

Wszystkie potrzebne informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie systemu Nabór – https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.08.2020 r. została wyłączona