Komunikat dot. funkcjonowania Bursy w dniach 17-31.01.2021

W związku z przedłużeniem nauki zdalnej w szkołach informujemy, iż Bursa będzie działać wg dotychczasowych zasad.

Po uprzednim wypełnieniu ankiety można do Bursy przyjechać po rzeczy jak również na pobyt, pracę rozpoczynamy od niedzieli 17.I od godziny 15:00.

W Bursie mogą przebywać osoby, które:
– mają praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie lub egzamin zawodowy,
– uczniowie mający indywidualne konsultacje w szkole,- w uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym
– osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu.

Pobyt w Bursie jest obligatoryjny z korzystaniem z wyżywienia. Prosimy o przemyślane zaprowiantowywanie się, gdyż z uwagi na sytuację i organizację pracy stołówki nie ma możliwości wyprowiantowania się.
Osoba, która uzupełni ankietę do godziny 11:00 może korzystać z wyżywienia od śniadania dnia następnego.
Natomiast gdy przesłanie ankiety nastąpi po godzinie 11:00 to będzie można korzystać z wyżywienia od śniadania dwa dni później („pojutrze”).

Prosimy aby ankietę uzupełniły tylko osoby, które planują przyjazd do Bursy. Osoby, które nie będą przyjeżdżać prosimy aby nie uzupełniały ankiety. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeurpZQ1eTI_L8A-3Qt-9oZpMB1YrrP4r7qNuC536B6BH5rA/viewform

Prosimy pozostań w kontakcie ze swoimi wychowawcami i w razie wątpliwości, pytań lub zmiany sytuacji zgłaszaj się bezpośrednio do nich.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Świąteczne Życzenia

 

>>> ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA <<<

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat dot. funkcjonowania Bursy w dniach 29.XI.2020 – 17.I.2021

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 3.I.2021 oraz ogłoszonym nowym terminem ferii zimowych 4-17.I.2021, informujemy, że nadpłaty za pobyt i wyżywienie w związku z bilansowaniem księgowym roku kalendarzowego przechodzą na kolejny rok i rozliczone zostaną po powrocie młodzieży do Bursy, prosimy nie dokonywać przelewów i zmienić zlecenia stałe (nie dotyczy osób przebywających w Bursie).

W Bursie mogą przebywać osoby, które:
– mają praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie,
– uczniowie mający indywidualne konsultacje w szkole,
– w uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu.
Ewentualne inne powody pobytu w Bursie prosimy konsultować ze swoim wychowawcą.
Można również przyjechać po rzeczy po zapisaniu się poprzez poniższą ankietę.

Pobyt w Bursie jest obligatoryjny z korzystaniem z wyżywienia. Prosimy o przemyślane zaprowiantowywanie się, gdyż z uwagi na sytuację i organizację pracy stołówki nie ma możliwości wyprowiantowania się.

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ogłoszoną przerwą, w Bursie można przebywać/przyjechać po rzeczy do wtorku 22.XII.2020 do godziny 16:00, powrót w niedzielę 17.I.2021 od godziny 16:00.

Prosimy pozostań w kontakcie ze swoimi wychowawcami i w razie wątpliwości, pytań lub zmiany sytuacji zgłaszaj się bezpośrednio do nich.

Prosimy aby ankietę uzupełniły tylko osoby, które planują przyjazd do Bursy. Osoby, które nie będą przyjeżdżać prosimy aby nie uzupełniały ankiety.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfRwfhBrQ2WNX…/viewform

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat dot. funkcjonowania Bursy w dniach 9-29.XI.2020

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 29.XI, informujemy, że w Bursie mogą przebywać osoby, które:
– mają praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie,
– maturzyści mający indywidualne konsultacje w szkole,
– w uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu.

Ewentualne inne powody pobytu w Bursie prosimy konsultować ze swoim wychowawcą.

Można również przyjechać po rzeczy po zapisaniu się poprzez niniejszą ankietę.

Pobyt w Bursie jest obligatoryjny z korzystaniem z wyżywienia. Prosimy o przemyślane zaprowiantowywanie się, gdyż z uwagi na sytuację i organizację pracy stołówki nie ma możliwości wyprowiantowania się.

W związku ze świętem Odzyskania Niepodległości 11 listopada (środa), będzie obowiązkowa wyjazdówka we wtorek 10.XI do godziny 18:00 i powrót w środę 11.XI od godziny 18:00.

Pozostań w kontakcie ze swoimi wychowawcami i w razie wątpliwości, pytań lub zmiany sytuacji zgłaszaj się bezpośrednio do nich.

Prosimy aby ankietę uzupełniły tylko osoby, które planują przyjazd do Bursy. Osoby, które nie będą przyjeżdżać prosimy aby nie uzupełniały ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhxNq9DR16g5TPN8Df_FSdhZc3kDqnOMQl-Qqh2CpuV2WmA/viewform

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat dot. funkcjonowania Bursy w dniach 9-29.XI.2020 została wyłączona

Komunikat 29.10.2020

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z następującymi komunikatami:

  1. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z pandemią prosimy aby na ten moment nie dokonywać wpłat na listopad oraz wstrzymać zlecenia stałe, usprawni to rozliczanie nadpłat/obciążeń w księgowości po powrocie dziecka do Bursy. Po powrocie, wysokość kwoty do zapłaty będzie można sprawdzić u wychowawcy lub w księgowości. Wychowankowie, którzy teraz przebywają w Bursie kwotę do zapłaty mogą sprawdzić u swojego wychowawcy lub w księgowości.


  2. Wychowankowie, którzy w kolejnym tygodniu 1-8.XI chcą przyjechać do Bursy (mają praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie; maturzyści mający indywidualne konsultacje w szkole; po uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu) prosimy zapisać się poprzez poniższy formularz wskazując datę przyjazdu oraz posiłki w celu zaprowiantowania.
    ???? ???? ??????? ? ??????????? ??ę ????? ? ????????? ???????????? ?????ś?? ?? ?? ????????? (??????? ??? ????ł? ?????????? ?????????? ???ę???). ????? ???????? ?? ??????? ??:?? ? ??ą??? ??.?? ???ą ???ć ??ż??????? ?? ś???????? ? ?????????ł??, ????????? ??????? ???????? ?? ??? ???????? ???ą ???ć ??ż??????? ?? ??????. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rg1c5zOTlBE-InrcuHqoEa-s7XF7VLLUIQb9kTL7eWjIVQ/viewform

    W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze swoim wychowawcą.

    Dbajcie o siebie
Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat 29.10.2020 została wyłączona

Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 23.10.2020 r


Szanowni Państwo,

ogłoszone w dniu dzisiejszym obostrzenia dotyczące funkcjonowania szkół ponadpodstawowych nie dotyczą Bursy. W związku z tym w okresie od dnia wejścia w życie przepisów dot. zdalnego nauczania tj. 26.X.2020 do dnia 8.XI.2020 w Bursie mogą przebywać osoby, które:
– mają praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne realizowane stacjonarnie,
– maturzyści mający indywidualne konsultacje w szkole,
– po uzgodnieniu z wychowawcą prowadzącym – osoby, które nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu.

Do Bursy można przyjechać po rzeczy po zapisaniu się poprzez poniższą ankietę lub po ustaleniu ze swoim wychowawcą.

W trakcie pobytu oczywiście obowiązują pełne zasady reżimu sanitarnego.

Będzie obowiązkowa wyjazdówka, wyjazd 30.X piątek do godziny 18:00, powrót w niedzielę 1.XI od godziny 16:00. W tym czasie nie będzie można przebywać w Bursie (rzeczy mogą pozostać w pokojach, nie ma konieczności ich zabrania na czas wyjazdówki).

Osoby, które nie będą przebywać w Bursie i nie będą korzystać z wyżywienia będą mieć obniżoną opłatę w kolejnym miesiącu.

Proszę, aby każdy wychowanek Bursy, niezwłocznie po otrzymaniu jednoznacznej informacji ze szkoły dot. ewentualnych zajęć, określił się co do ewentualnego pozostania w domu, przyjazdu po rzeczy lub terminu pobytu poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta będzie czynna do najbliższego poniedziałku do godziny 9:00.

Osoby przebywające w domu w trakcie nauki zdalnej nie muszą się wykwaterowywać, jednak rekomenduję zabranie potrzebnych rzeczy, ubrań i podręczników.

Ankieta do uzupełnienia – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rg1c5zOTlBE-InrcuHqoEa-s7XF7VLLUIQb9kTL7eWjIVQ/viewform


Proszę o utrzymywanie kontaktu zdalnego ze swoimi wychowawcami i zgłaszanie im wszelkich pytań lub wątpliwości.


Przypominam i proszę o stosowanie się do wprowadzonych odgórnie obostrzeń oraz procedur i zasad obowiązujących w Bursie.

Dyrektor Bursy
mgr Dariusz Łado

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 23.10.2020 r została wyłączona

Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 16.10.2020 r

W związku z przejściem szkół ponadpodstawowych w tryb nauki hybrydowej, informuję, że wychowankowie objęci nauką zdalną w czasie jej trwania nie mogą przebywać w Bursie. 

Osoby te będą wyprowiantowane i będą mieć obniżoną opłatę eksploatacyjną. Proszę, aby każdy wychowanek Bursy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od szkoły, określił się co do terminu trwania nauki zdalnej w październiku poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Na podstawie przekazanych informacji zostaną wprowadzone wyprowiantowania i naliczone obniżenia opłaty w kolejnym miesiącu.

Osoby wyjeżdżające na czas trwania nauki zdalnej nie muszą się wykwaterowywać, jednak rekomenduję zabranie potrzebnych rzeczy, ubrań i podręczników.

Ankieta do uzupełnienia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfd7EUAd_JdHdxaU5O_ONEar-oUw_CsP50AXtUUr9NkTU5TQ/viewform

Proszę o utrzymywanie kontaktu zdalnego ze swoimi wychowawcami.

Przypominam i proszę  o stosowanie się do wprowadzonych odgórnie obostrzeń oraz procedur i zasad obowiązujących w Bursie.

Dyrektor Bursy
mgr Dariusz Łado

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora Bursy z dnia 16.10.2020 r została wyłączona

PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19


W Bursie obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach wspólnego użytku, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, do stołówki, łazienek i innych pomieszczeń., zachowanie dystansu społecznego.


Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby spoza placówki.


Przypominamy, że przyjechać do Bursy mogą tylko osoby zdrowe, nie wykazujące oznak infekcji górnych dróg oddechowych.


Wobec osób łamiących zasady bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje.

Od soboty 10 października w całym kraju obowiązuje strefa żółta, w niektórych powiatach czerwona, prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zaostrzenie-zasad-epidemicznych-i-powolanie-16-szpitali-koordynacyjnych?fbclid=IwAR1tjh0MNTJMVPo1NKepnDOPdwCs-agY1jh1EKCwXV8oO7nPmwi4RuZEAhU

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa?fbclid=IwAR3fZGPoaufg5qHra9any7Xa0V5QLapy39RsQfW3-eRAIzWYRv-Y9Aslt_A

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19 została wyłączona

WYPROWIANTOWANIE

Od października nie przyjmujemy wyprowiantowań telefonicznych, jedynie osobiście u wychowawcy lub drogą elektroniczną.

Celem tego rozwiązania jest zapewnienie obustronnej pewności co do przekazanych/otrzymanych informacji.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem wyprowiantowania prosimy o przesłanie informacji meilem na adres wyprowiantowanie@bursa.zgora.pl oraz w kopii do wychowawcy grupowego.

Wyżywienie zostanie wstrzymane, jednak aby opłata była obniżona, konieczne jest niezwłocznie po powrocie do Bursy dostarczenie do księgowości bloczków za wskazane posiłki.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania WYPROWIANTOWANIE została wyłączona

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK


Wpłaty wyłącznie na konto bankowe. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami. Wpłaty do 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat (należy zsumować opłatę eksploatacyjną i za wyżywienie):
– 316,50 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 294,50 zł za wyżywienie (bez poniedziałkowych śniadań),
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeżeli ktoś był wyprowiantowany w poprzednim miesiącu, szczegółową wysokość kwoty do zapłaty może sprawdzić u swojego wychowawcy.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 17 zł, w tym:
– śniadanie 5,50 zł,
– obiad 6,50 zł,
– kolacja 5,00 zł.


Dane do przelewu:
Bursa ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góran
umer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK została wyłączona