Zebranie MRB

Opublikowane przez admin w dniu

21.X.2014 odbyło się zebranie Młodzieżowej Rady Bursy, której tematem było m.in prezentacja 23.Dni Bursy,program przedstawiła wicedyrektor Bursy Małgorzata Kowalczyk – DB odbędą się 5 listopada br.W dalszej części spotkania opiekun MRB Leszek Kornosz omówił procedurę uzupełniania składu osobowego MRB, następnie przewodniczący Rady Tobiasz Bartyzel wywołał temat odpłatności za korzystanie z siłowni i rowerów. MRB ustaliła odpłatność na poziomie 0,50 zł za 1 godzinę siłowni dziewcząt i chłopców oraz 1 zł za jednorazowe korzystanie z roweru( Odpłatność wchodzi w życie z dniem 3.XI.2014 r.Dyrektor Bursy Dariusz Łado zwrócił się do MRB, a za jej pośrednictwem do całej społeczności placówki z apelem o pozytywne korzystanie z portali społecznościowych, szczególnie w kontekście naszej placówki.

Na zakończenie do MRB i przedstawicieli grup wychowawczych p.Małgorzata Kowalczyk wystosowała zaproszenie na spotkanie z kierowniczką stołówki szefowa kuchni, które odbędzie się 27.X.2014 o godzinie 19,00 w klubie.

mrb1

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content