Rekrutacja dla wychowanków obecnie mieszkających w Bursie

Rekrutacja dla wychowanków obecnie mieszkających w Bursie:

  • do 23.V – pobranie druku kwestionariusza u wychowawcy grupy
  • do 4.VI – zdanie dokładnie i czytelnie wypełnionego kwestionariusza do wychowawcy grupy

Dokumenty wychowanków/wychowanek, którzy nie złożą kompletnego kwestionariusza lub złożą po 4.06.2013 komisja rekrutacyjna rozpatrzy w III terminie rekrutacji  tj. po 20.VIII pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

Statut Bursy – Rozdział 10

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Comments are closed.