„Fakty i mity”-narkotyki, dopalacze i nie tylko…

Opublikowane przez admin w dniu

Pod takim hasłem 09.04.2015r przebiegało kolejne spotkanie z cyklu zajęć profilaktycznych odbywających się w naszej placówce. Tym razem w role prowadzących zajęcia wcielili się specjaliści terapii uzależnień z Lubuskiego Ośrodka Terapii Uzależnień działającego w naszym mieście.
Podczas zajęć młodzież naszej placówki mogła pogłębić, rozszerzyć i zweryfikować swoją wiedzę
na temat substancji psychoaktywnych. Wychowankowie mieli możliwość poruszania wielu zagadnień
z dziedziny profilaktyki i terapii uzależnień, wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Istotą zajęć była konfrontacja stanowiska młodzieży wobec problematyki szeroko pojętych uzależnień z faktami pochodzącymi z codziennych doświadczeń pracy naszych specjalistów.
Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem i recenzją ze strony naszych podopiecznych. Według słuchaczy każdy z mieszkańców Bursy powinien skorzystać z uczestnictwa w takim spotkaniu, gdyż pozwala to na szersze i inne spojrzenie na problematykę uzależnień.

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content