„Czyny karalne wśród młodzieży”

Opublikowane przez admin w dniu

Ruszyła kolejna edycja zajęć profilaktycznych w naszej placówce. Na pierwszym spotkaniu omawiany był temat „ Czynów karalnych wśród młodzieży”, którego prowadzącym był po raz kolejny współpracujący z Bursą funkcjonariusz KMP w Zielonej Górze asp. Radosław Bartkowiak.

Spotkanie odbyło się w naszym Klubie 28.10.br.

Głównym celem spotkania było uświadomienie naszym wychowankom rangi odpowiedzialności i współodpowiedzialności jaką młody człowiek może ponieść za nieprzestrzeganie prawa. Zajęcia miały na celu usystematyzować posiadaną przez młodzież wiedzę na ten temat, jak również w znacznym stopniu sprecyzować ją oraz uzupełnić. W sposób jasny i klarowny prowadzący przekazywał informacje zakresu działań policji, tłumaczył pojęcia funkcjonujące w polskim prawie oraz, akty prawne dotyczące w szczególności młodzieży
tj. czym jest demoralizacja wykroczenie i przestępstwo zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi

Ponadto temat zajęć obejmował zagadnienia związane z orzecznictwem sądowym- kiedy i w jakim wypadku młody człowiek może stanąć przed Sądem
i w jakim charakterze. Omawiano również temat kurateli sądowej, aż do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi środkami psychoaktywnymi
w tym tzw. dopalaczami. W ramach tego zagadnienia zaprezentowany został, krótki film, który weryfikował fakty i mity krążące wśród młodych ludzi odnośnie zażywania tych substancji.

Podczas spotkania młodzi wychowankowie mogli sprawdzić posiadaną przez siebie wiedzę na dane tematy oraz uzyskać rzetelne, faktyczne informacje dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności za dany czyn lub przestępstwo osób w ich przedziale wiekowym. Ponadto funkcjonariusz wyjaśnił wychowankom machinę trybu postępowania z tzw. osobą podejrzaną o dany czyn/przestępstwo. Na koniec dokładnie zostało omówione działanie policji
w kwestii posiadania/spożywania alkoholu, narkotyków, stosowania cyber -przemocy wśród młodzieży.

W trakcie, jak również po spotkaniu wychowankowie mogli zadawać prowadzącemu pytania na nurtujące ich tematy. Zajęcia zostały ocenione przez naszych podopiecznych pozytywnie.

Młodzi ludzie uważają, że taka forma przekazu informacji była dla nich trafna, a co najważniejsze tematyka zajęć skłoniła do autorefleksji nad swoim zachowaniem oraz postępowaniem.

_DSC0033 _DSC0006 _DSC0012 _DSC0014 _DSC0023

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content