„ Bądź świadomy”

Opublikowane przez admin w dniu

Bądź świadomy!!!- pod takim hasłem przebiegało spotkanie młodzieży zamieszkującej Bursę z funkcjonariuszem KMP w Zielonej Górze asp. Radosławem Bartkowiakiem.
Pogadanka odbyła się 1.12.2014r. w ramach zajęć profilaktycznych systematycznie odbywających się w naszej placówce.

Głównym celem spotkania było uświadomienie naszym podopiecznym rangi odpowiedzialności i co za tym idzie konsekwencji jaką młody człowiek może ponieść za nieprzestrzeganie prawa -w myśl obowiązujących aktów prawnych. Zajęcia miały na celu usystematyzować posiadaną przez wychowanków wiedzę na ten temat, jak również w znacznym stopniu sprecyzować ją oraz uzupełnić.

Temat zajęć obejmował szerokie spektrum zagadnień począwszy od aktów prawnych regulujących czyny karalne osób nieletnich i pełnoletnich, poprzez pojęcie demoralizacji osób nieletnich, orzecznictwo sądowe, kuratelę sądową, aż do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi środkami psychoaktywnymi w tym tzw. dopalaczami.
Podczas spotkania młodzi wychowankowie mogli zweryfikować posiadaną przez siebie wiedzę na dane tematy oraz uzyskać rzetelne, faktyczne informacje dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności za dany czyn lub przestępstwo osób w ich przedziale wiekowym. Ponadto funkcjonariusz wyjaśnił wychowankom machinę trybu postępowania
z tzw. osobą podejrzaną o dany czyn/przestępstwo. Jasno zostało omówione działanie policji w kwestii posiadania/spożywania alkoholu, narkotyków, stosowania cyber -przemocy wśród młodzieży.
W trakcie, jak również po spotkaniu wychowankowie mogli zadawać prowadzącemu pytania na nurtujące ich tematy. Na koniec spotkania wychowankowie obejrzeli krótki film na temat dopalaczy, który weryfikował fakty i mity krążące wśród młodych ludzi odnośnie zażywania tych substancji.
Zajęcia zostały pozytywnie odebrane i ocenione przez naszych podopiecznych.
Młodzi ludzie uważają, że taka forma przekazu informacji była dla nich trafna, a co najważniejsze tematyka zajęć skłoniła do autorefleksji nad swoim zachowaniem oraz postępowaniem.
DSC_0867
DSC_0853
DSC_0870

Kategorie: Bez kategorii

Skip to content