REKRUTACJA

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.07.2020 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż:

1. Wszyscy obecni wychowankowie, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 pozytywnie przeszli etap weryfikacji. Oficjalne podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu przez obecnych mieszkańców nastąpi do 14.VIII.2020 roku.

2. Rekrutacja dla nowych kandydatów na mieszkańców Bursy na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu do naboru pod linkiem https://nabor.pcss.pl/zielonagora/bursa i rozpocznie się od 19.VIII.2020 roku.

W związku z tym prosimy o dokładne zapoznanie się z tamtejszą zakładką „dokumenty”, informacjami o Bursie oraz ze szczegółowym Informatorem dla kandydatów na mieszkańców Bursy w roku szkolnym 2020-2021. Informator zawiera wszystkie potrzebne informacje dot. kryteriów rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz harmonogram rekrutacji.

Jest to ten sam system, który wykorzystywany jest do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w związku z tym po zalogowaniu się na swoje konto będzie można przesłać wniosek i dokumenty do Bursy bez konieczności ponownego zakładania konta.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl

Komisja Rekrutacyjna
Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup

—————————————————————————————————————————–

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.06.2020 roku

  • Komisja Rekrutacyjna informuje, iż trwają prace techniczne nad uruchomieniem systemu do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji nowych kandydatów do Bursy na rok szkolny 2020/2021.
  • W związku z tym, szczegółowy informator o sposobie rekrutacji oraz harmonogram opublikujemy na stronie http://bursa.zgora.pl/rekrutacja/ rekrutacja w terminie do 15 lipca 2020 roku.
  • Jednocześnie informujemy, że kryteria (ustawowe oraz dodatkowe) a także dokumenty potwierdzające ich spełnienie, brane pod uwagę w procesie rekrutacji, nie ulegną zmianie.
  • Rekrutacja rozpocznie się po ogłoszeniu przez szkoły ponadpodstawowe list osób przyjętych i nieprzyjętych tj. 19.VIII.2020 roku.
  • W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@bursa.zgora.pl
  • Komisja Rekrutacyjna Agata Izdebska, Dorota Piotrowska-Ceholnik, Leszek Biskup