OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2017

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2017
 
Wpłaty do 10 października 2017 roku.
W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.
 
Wysokość opłat:
– 260,50 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 238,00 zł za wyżywienie bez poniedziałkowych śniadań,
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.
 
Jeśli ktoś w poprzednim miesiącu był wyprowiantowany z wybranych posiłków lub ma dofinansowanie z instytucji pomocy społecznej – opłata jest niższa. Dokładna kwota jaką należy uiścić jest wywieszona dla każdej grupy na poszczególnych kondygnacji.
 
Dane do przelewu:
Bursa
ul. Botaniczna 60
65-392 Zielona Góra
numer konta – 78 1020 5402 0000 0302 0247 1621
tytułem – prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy
 
Prosimy o terminowe uregulowanie należności.
Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Bursy na rok szkolny 2017/2018 przyjęto 267 wychowanków:

 • Lista_1 – Lista osób przyjętych do Bursy – nowi mieszkańcy
 • Lista_2 – Lista osób przyjętych do Bursy – wszyscy mieszkańcy

Dnia 3.09.2017 (niedziela) od godz. 16:00 do 21:00 będzie kwaterowanie mieszkańców Bursy.

W razie braku możliwości wstawienia się w Bursie w w/w terminie prosimy o telefoniczne potwierdzenie woli mieszkania w Bursie pod nr. tel. 683299721 w dniu 3.09.2017 w godz. 15:00 – 21:00.

Osoby które nie zgłoszą się w dniu kwaterowania lub nie potwierdzą przybycia, zostają skreślone z listy mieszkańców. W wolne miejsca 4.09.2017 zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

Opłata za Bursę w miesiącu wrześniu wynosi:
• 120,00 zł – opłata eksploatacyjna,
• 242,00 zł – wyżywienie,
• 30,00 zł – kaucja za zamieszkanie,
• 392,00 zł – razem

Zebranie z rodzicami 3.09.2017 o godz. 17:00 w Klubie.

Zapraszamy 🙂

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

REKRUTACJA 2017

Na rok szkolny 2017-2018
—————————————————————————

Wolne miejsca na rok szkolny 2017/18

 • 40 miejsc w grupach żeńskich
 • 39 miejsc w grupach męskich

Szczegółowe zasady rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2017-2018 określa Regulamin Rekrutacji – do pobrania tutaj. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zasady rekrutacji wynikają z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust.3;
 • Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017;
 • Regulaminu Rekrutacji do Bursy w Zielonej Górze;

Rekrutacja odbywa się ściśle według określonego harmonogramu – do pobrania tutaj.

  I.  Dla obecnych mieszkańców obowiązuje:

 • załącznik 2 – deklaracja kontynuowania zamieszkania w Bursie.

 II. Dla nowych mieszkańców obowiązuje:

Dla kandydatów niepełnoletnich obowiązuje zestaw dokumentów A, w skład którego wchodzą:

 • załącznik 3 – wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata niepełnoletniego,
 • załącznik 5 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata niepełnoletniego,
 • załącznik 7 – deklaracja odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych,
 • kopia świadectwa szkoły,
 • ewentualnie zaświadczenie o pobycie w rodzinie zastępczej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodzica/opiekuna prawnego,
 • inne dokumenty potwierdzające dane kryterium wynikające z Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017.
 • Aby dane kryterium było brane pod uwagę musi być na nie potwierdzenie zgodnie z podanymi wymaganiami.

Dla kandydatów pełnoletnich obowiązuje zestaw dokumentów B, w skład którego wchodzą:

 • załącznik 4 – wniosek o przyjęcie do Bursy dla kandydata pełnoletniego,
 • załącznik 6 – oświadczenie kandydata pełnoletniego,
 • załącznik 7 – deklaracja odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych,
 • kopia świadectwa szkoły,
 • ewentualnie zaświadczenie o pobycie w rodzinie zastępczej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa lub rodzica/opiekuna prawnego.
 • inne dokumenty potwierdzające dane kryterium wynikające z Uchwały NR LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017.
 • Aby dane kryterium było brane pod uwagę musi być na nie potwierdzenie zgodnie z podanymi wymaganiami.
Posted in Bez kategorii | 1 Comment

Rekrutacja 2017

Rekrutacja na rok szkolny 2017- 2018
—————————————-

Liczba miejsc w Bursie: 267 (140 w grupach żeńskich, 127 w grupach męskich)

Rekrutacja I – dla obecnych  mieszkańców.
Na podstawie złożonych deklaracji do Bursy, przyjęto na rok szkolny 2017-18
– 188 wychowanków:

 • 100 osób do grup żeńskich
 •   88 osób do grup męskich

Liczba miejsc wolnych

 • 40 miejsc w grupach żeńskich
 • 39 miejsc w grupach męskich
Posted in Bez kategorii | 1 Comment

Wyróżnienie dla Bursy

Miło nam zakomunikować, że wychowanek Grupy VIII Mateusz Walkowiak za film
pt. „Ja – moje życie” otrzymał Wyróżnienie w Młodzieżowym Konkursie Filmu o Prawach Człowieka organizowanym przez ZTE”Civilitas” w ramach 15. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS – Prawa Człowieka w Filmie.

GRATULUJEMY!

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OPŁATY ZA CZERWIEC 2017

Ewentualne wyprowiantowania tylko do 9 czerwca 2017.

Wpłaty do 10 czerwca 2017 roku.
W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.

Wysokość opłat:
– 172,00 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 158,50 zł za wyżywienie bez poniedziałkowych śniadań,
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeśli ktoś w poprzednim miesiącu był wyprowiantowany z wybranych posiłków lub ma dofinansowanie z instytucji pomocy społecznej – opłata jest niższa. Dokładna kwota jaką należy uiścić jest wywieszona dla każdej grupy na poszczególnych kondygnacji.

Prosimy o terminowe uregulowanie należności 🙂

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zmiana terminu KONFERENCJI Naukowo-Metodycznej

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem pełnej frekwencji , jesteśmy zmuszeni przenieść ,planowaną na 19 maja 2017 rok Konferencję naukowo-metodyczną „Trzeba nam dziś zrozumieć człowieka…”

na 20 października 2017 rok.

Otrzymaliśmy szereg powiadomień i uwag ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, że termin majowy ze względu na liczne obowiązki jest nierealny.

Postanowiliśmy przenieść Konferencję na jesień 2017 r. Nowy termin pozwoli nam na analizę i wdrożenie Państwa uwag.

Tym z Państwa, którzy przesłali zgłoszenia bardzo dziękujemy i liczymy na Wasz udział w jesiennej Konferencji.

Nowe informacje o terminie i programie Konferencji prześlemy w nowym zaproszeniu i na naszych stronie www. i Facebook.

Dyrektor Bursy

Dariusz Łado

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OPŁATY ZA MAJ 2017

Wpłaty do 10 maja 2017 roku.
W przypadku płatności przelewem prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.

Wysokość opłat:
– 209,50 zł za wyżywienie (wszystkie posiłki),
– 195,00 zł za wyżywienie bez poniedziałkowych śniadań,
– 120,00 zł opłata eksploatacyjna.

Jeśli ktoś w poprzednim miesiącu był wyprowiantowany z wybranych posiłków lub ma dofinansowanie z instytucji pomocy społecznej – opłata jest niższa. Dokładna kwota jaką należy uiścić jest wywieszona dla każdej grupy na poszczególnych kondygnacji.

Prosimy o terminowe uregulowanie należności.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

ZAPRASZAMY KADRĘ PEDAGOGICZNĄ BURS, INTERNATÓW ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA KONFERENCJĘ

 

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KONFERENCJA

Zapraszamy

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

WIELKANOC 2017

w69

Posted in Bez kategorii | Leave a comment