Pedagog terapeuta

Pedagog – terapeuta

mgr Monika Panfil 

Oferuję pomoc pedagogiczną, porady i konsultacje indywidualne, działania w ramach interwencji kryzysowej, wsparcie i pomoc dla młodzieży oraz rodziców/opiekunów prawnych.


 mgr Monika Panfil M.Panfil@bursa.zgora.pl
od poniedziałku do czwarteku, pokój 98
Gabinet pedagoga- terapeuty
Obecnie gabinet funkcjonuje jako pokój, który oprócz działań pomocowych (pomoc wychowankom, rodzicom/opiekunom w sytuacjach trudnych)w głównej mierze działa na zasadzie miejsca, gdzie młodzież ma czuć się dobrze i swobodnie, do którego może przyjść bez określonych przyczyn i celu(po prostu pobyć, porozmawiać, odetchnąć od codzienności lub pobyć w milczeniu). Jest to  miejsce pod nazwą STREFA DOBREGO KLIMATU,  gdzie młodzież może swobodnie wyrażać  siebie, spotykać się w małych grupach lub indywidualnie.Każdy jest tu mile widziany.

Skip to content