KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA BURSY w dniach od 30 stycznia do 27 lutego 2022 r.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji funkcjonowania Bursy. Wychowankowie mogą przyjechać po swoje rzeczy, podręczniki itp codziennie w godzinach 7-22. Wejście do placówki możliwe jest przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, po okazaniu karty mieszkańca i odnotowaniu wejścia w rejestrze wizyt w portierni. Czytaj dalej…

KOMUNIKAT

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej, powrót do Bursy możliwy jest w niedzielę 9 stycznia 2022 od godziny 16:00.Nie ma możliwości wcześniejszego pobytu w Bursie (jest obowiązkowa wyjazdówka). Po przyjeździe należy zmierzyć temperaturę oraz zgłosić się do wychowawcy odebrać bloczki żywieniowe. Informacje dotyczące opłat za styczeń zostały podane w Czytaj dalej…

OPŁATY ZA STYCZEŃ

Opłaty należy regulować do 10-go każdego miesiąca. Prosimy pamiętać o potrzebnym czasie na zaksięgowanie dyspozycji pomiędzy bankami.Przypominamy, że w sytuacji gdy opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Bursy. —————————————————————————Wysokość opłat dla osób, które były nieobecne w Bursie w czasie nauki Czytaj dalej…

Skip to content