Psycholog

Psycholog

poniedziałki – czwartki

pokój 98

 

mgr Justyna Macur – absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto doradca zawodowy, socjoterapeutka i instruktorka aerobiku. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholog Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wielka miłośniczka sportu i dobrej książki.

Doświadczenia i obserwacje pokazują, jak ważne jest dla młodych ludzi wsparcie, pokierowanie, czy nawet zwykła rozmowa o codziennych troskach. Nasi wychowankowie coraz częściej stają w obliczu sytuacji dla nich trudnych i niezrozumiałych, na które składają się problemy szkolne, rodzinne, emocjonalne i egzystencjalne. Dotykają ich liczne krzywdy, a rodzinny model wychowania niekoniecznie zapewnia ochronę. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży został utworzony w naszej placówce profesjonalny gabinet, zapewniający podstawową opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Działania Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego (GPP) koncentrują się wokół trzech obszarów. Pierwszy dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP), rozumianej jako wspieranie wychowanków oraz ich rodziców (opiekunów) w sytuacjach dla nich trudnych. Kolejne przedsięwzięcia skupiają się wokół Bursowskiego Ośrodka Kariery (BOK). BOK dysponuje bazą podstawowych testów i kwestionariuszy zawodowych, a dodatkowo młodzież ma możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego. Ostatni moduł – Gabinet Psychologii Sportu (GPS) – skierowany jest do mieszkańców Bursy zainteresowanych sportem jako metodą radzenia sobie ze stresem. GPS oferuje zajęcia z aerobiku, stretchingu i relaksacji, a także treningi mentalne.