Dyrekcja

 

DYREKTOR
mgr Dariusz Łado: D.Lado@bursa.zgora.pl | Dyrektor@bursa.zgora.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Małgorzata Kowalczyk: M.Kowalczyk@bursa.zgora.pl