O nas

BURSA jest publiczną, całodobową, koedukacyjną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom oraz słuchaczom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Organem prowadzącym Bursę jest Miasto Zielona Góra.

Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Bursy jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.