MRB

Młodzieżowa Rada Bursy to samorząd mieszkańców stanowiący statutowy organ reprezentujący wychowanków. MRB działa w oparciu o zapisy statutowe oraz Regulamin MRB.
Opiekunami są wicedyrektor Małgorzata Kowalczyk oraz wychowawca Dorota Piotrowska-Ceholnik