Czas wolny

W Bursie młodzież ma możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Działają różne sekcje i koła zainteresowań.